Tom Anderzén avgår från Aktia Sparbank

Aktia Sparbank Abp  Börtsmeddelande  5.5.2003 kl. 10.30

Tom Anderzén avgår från Aktia Sparbank

Direktör Tom Anderzén har meddelat att han avgår från
Aktia Sparbank Abp:s tjänst den 31 maj 2003. Anderzén
är medlem i bankens koncernledning och ansvarar för
Aktias affärsutveckling och IT.

- Efter noggrant övervägande har Anderzén beslutat sig
för att ta ett sabbatsår, säger verkställande direktör
Mikael Ingberg. Beslutet har diskuterats en längre tid
och fattats i fullt samförstånd även om det är
beklagligt för banken.

Vice verkställande direktör Asko Rintala övertar
Anderzéns ansvarsområden tillsvidare.

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information ger:
verkställande direktör Mikael Ingberg, tfn 010 247 6210

Avsändare:
Jonna Varhama
informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna