Akzo Nobel köper Crompton Industrial Specialties för 95 miljoner USD

Akzo Nobel köper Crompton Industrial Specialties för 95 miljoner USD Stärker sin ställning på den globala tensidmarknaden Arnhem, Nederländerna, 28 juni 2002: Akzo Nobel Surface Chemistry, en affärsenhet inom Akzo Nobels kemiverksamhet, köper Industrial Specialties-verksamheten från Crompton Corporation. Affären innefattar verksamhet i USA, Europa och Asien och uppgår till 95 miljoner USD. Industrial Specialties har en omsättning på 165 miljoner USD, till största delen inom jordbruksområdet i Nordamerika. Akzo Nobel Surface Chemistrys omsättning uppgick 2002 till 631 miljoner USD. Uppköpet är avhängigt av godkännande från konkurrensmyndigheter i USA och eventuellt andra länder. "Det här uppköpet ligger väl i linje med Akzo Nobels strategi att fokusera på att stärka vår ledande ställning inom specialkemi genom utvalda uppköp som finansieras ur Kemigruppens egen kassa", sade Dag Strömqvist, ledamot i Akzo Nobel Board of Management och ansvarig för Kemiverksamheten. "Specialtensider är en av våra globala affärer med hög tillväxtpotential. Uppköpet stärker vår position inom jordbruks- och oljetensider samtidigt som vi breddar vårt sortiment inom rengöring, hygienprodukter och andra industriella applikationer. Dessutom stärks vår ställning i Nordamerika, vilket ligger i linje med vår strategi". Fritz Frölich, CFO hos Akzo Nobel sade: "Kapitalet för den här investeringen fanns med i vår plan för 2002 och köpet påverkar inte vårt åtagande att vidare sänka våra skulder med 200 miljoner Euro till årsskiftet". Rob Frohn, Business Unit Manager, Surface Chemistry, sade: "På senare år har Akzo Nobel Surface Chemistry genomgått stora rationaliseringar och omstruktureringar, till största delen inom vår europeiska verksamhet, medan vi investerat i Amerika och Asien. Dessutom har i stort sett alla affärssegment haft en stark organisk tillväxt." "Köpet av Industrial Specialties stärker vår ställning i Nordamerika, men vi ser det också som ett viktigt steg mot vårt mål att etablera oss väl i Asien", tillade Frohn. "I och med köpet kompletterar vi vår starka ställning i Europa och etablerar oss som en sann global aktör på dessa marknader." Köpet ger Surface Chemistry produktionsenheter i Houston och Fort Worth i Texas, USA, samt i Singapore. Det inkluderar också personal inom FoU och teknisk service med bas i Dublin, Ohio, USA, samt affärs- och FoU- verksamhet i Singapore och Genéve, Schweiz. Industrial Specialties har också försäljning och service i Belgien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Filippinerna, Taiwan och Storbritannien. "Verksamheten passar utmärkt ihop med våra nuvarande aktiviteter och kommer att integreras så att vi kan ta tillvara styrkorna i båda företagen", sade Rob Frohn. "Vår första uppgift blir att sätta oss ned tillsammans med Industrial Specialties ledning och dra upp riktlinjer för den nya organisationen som sedan ska implementeras så snart som möjligt." Till redaktören Akzo Nobel, med huvudkontor i Nederländerna, förser kunder runt om i världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens försäljning för 2001 uppgick till 14 miljarder Euro och företaget har 66.000 anställda i 80 länder. Bokslutet för andra kvartalet 2002 utkommer den 24 juli, 2002. Surface Chemistry, en busniness unit inom Akzo Nobel, har verksamhet i 50 länder och ca 1700 anställda. Huvudkontoret ligger i Stenungsund med regionkontor i Chicago och Singapore. Surface Chemistry är en ledande leverantör av fettamin-baserade tensider, vegetabiliska fettsyror och reologimodifierare inom ett stort antal branscher som exempelvis tvättmedel, jordbrukskemikalier, petroleum, asfalt samt färg- och byggindustrin. Internet: www.akzonobel.com Ytterligare information kan ges av: Torbjörn Rave, Akzo Nobel Surface Chemistry, telefon 0303-85035 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar