Akzo Nobel omstrukturerar verksamheten i Malmö för framtiden

Report this content

Akzo Nobel omstrukturerar verksamheten i Malmö för framtiden Malmö, 28 oktober 2002 - Akzo Nobel meddelar idag att man har för avsikt att genomföra en omfattande omstrukturering av verksamheten i Sege, Malmö. Omstruktureringen kommer att genomföras successivt över de kommande 1,5 åren. Efter detta kommer verksamheten att ha ca 520 anställda och i huvudsak vara inriktad på färg till träindustrin samt färg till yrkesmålare och konsumenter. Detta innebär en minskning med totalt ca 180 tjänster från nuvarande 700. Av dessa har ca 70 aviserats tidigare, som en följd av redan påbörjade förändringar. Akzo Nobel har två bolag på platsen; Akzo Nobel Industrial Coatings AB (färg till produktmålande industri) och Akzo Nobel Decorative Coatings AB (färg till yrkesmålare och konsumenter). Den planerade omstruktureringens mest betydande förändring är försäljningen av den industriella färgaktiviteten riktad till verkstadsindustrin. Därutöver kommer vissa produktionsvolymer inom Decorative Coatings att flyttas till anläggningar närmare slutkunderna. Servicen på anläggningen skall också effektiviseras, en process som redan har påbörjats. Man kommer även att samordna organisationen mellan Sverige och Danmark inom träverksamheten. Göran Jönsson, affärsområdeschef för Industrial Coatings kommenterar: "Akzo Nobel har behov av en mer genomgripande översyn av verksamheterna i Malmö för att vi på längre sikt skall kunna öka vår effektivitet, behålla vår lönsamhet och på så sätt skapa en bra bas för framtida verksamhet. Detta innebär att en del anställda förlorar sina jobb, men för att säkerställa Segeanläggningens långsiktiga överlevnad är bättre konkurrenskraft absolut nödvändigt." Per Mattsson, vd för Decorative Coatings: "Dessa förändringar kommer att ske i samråd med de anställda och deras fackliga representanter. Akzo Nobel kommer på bästa möjliga sätt att stödja de som berörs, bland annat genom att ge möjlighet till omplaceringar inom Akzo Nobel, hjälp att hitta ny anställning utanför företaget eller avtalspensionering." De fackliga organisationerna har informerats och förhandlingar om den nya organisationen startar omgående. Till redaktören: Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2001 uppgick till ca 130 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande ca 67 000 medarbetare i 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. I Sege utanför Malmö finns Nordens största anläggning för tillverkning av färg, lack och spackel. Här produceras färg som säljs både till konsument, yrkesmålare och produktmålande industri. För mer information kontakta: Anna Larsson, Akzo Nobel AB, informationschef, telefon 0709-181778. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00800/wkr0002.pdf

Dokument & länkar