Akzo Nobel öppnar ny kelatfabrik och stärker sin marknadsposition inom mikronäringsämnen

Akzo Nobel öppnar ny kelatfabrik och stärker sin marknadsposition inom mikronäringsämnen. Kvarntorp, Sverige, 23 maj, 2000 - Akzo Nobel Functional Chemicals inviger idag sin nya High Performance Iron Chelates (HPIC) fabrik i Kvarntorp, Sverige. Med denna investering på ca 150 millioner SEK planerar företaget att stärka sin position på marknaden för kelaterade mikronäringsämnen för jordbruk. Anläggningen, som samlar Akzo Nobels globala produktionskapacitet för HPIC till en plats, förväntas producera upp till 5000 ton HPIC per år för att möta en växande efterfrågan. Utöver allmänt kända växtnäringsämnen såsom kväve, fosfor och kalium, vilka ofta finns i gödningsmedel, är mikronäringsämnen som järn, magnesium och zink nödvändiga för välmående växter och grödor. HPIC mikronäringsämnen är specialprodukter för mycket alkalisk jord. HPIC garanterar växterna tillgång till järn genom att binda järnet i lösliga föreningar till dess växterna kan absorbera dem. Utan den bindande funktionen, kallad kelaterande, skulle järnet fastna vid jordpartiklar eller bilda metallhydroxider, och inte kunna tas upp av växterna. Akzo Nobel är en ledande tillverkare av kelaterade mikronäringsämnen, med produktion vid en anläggning i Nordamerika och två i Europa, varav Kvarntorp är en. I denna nya fabrik får Akzo Nobels affärsområde Functional Chemicals en modern anläggning för kostnadseffektiv produktion av HPIC produkter. "Med denna anläggning kan vi erbjuda kundanpassade produkter med optimerad biologisk prestanda, vilket öppnar för nya möjligheter på marknaden. Genom dessa produkter kan vi öka vår försäljning på nya marknader, utanför de traditionella i Europa och Mellanöstern," sade Rudy van der Meer, ansvarig för Chemicals inom Akzo Nobels Board of Mangement. "Vårt mål är att erbjuda någonting annorlunda och, baserat på vår toppmoderna teknologi, att etablera Akzo Nobel Micronutrients som erkänd marknadsledare," sade han vidare. Genom att koncentrera kostnadseffektiv produktionskapacitet till Kvarntorps-anläggningen kan Akzo Nobel också stärka leveransnätet till sin globala säljorganisation, och därmed dra fördel av den ökande efterfrågan av mikronäringsämnen på både nya och etablerade marknader. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, och kemi. Akzo Nobel hade i början av år 2000 ca 68 000 medarbetare och verksamhet i 75 länder. Koncernens omsättning för 1999 (exklusive Acordis) uppgick till ca 110 miljarder SEK. Huvudkontoret finns i Nederländerna. Delårsrapport för andra kvartalet 2000 presenteras 26 juli, 2000. Produkter från Akzo Nobel Micronutrients, en del av Akzo Nobel Chemicals affärsområde Functional Chemicals, bidrar till bättre kvalitet och högre avkastning på skördar inom jordbruk över hela världen. I Sverige har Akzo Nobel ca 4800 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för sex av Akzo Nobels affärsområden, som tillsammans står för 30 % av koncernens omsättning (ca 35 miljarder). Akzo Nobel producerar för ca 10 miljarder kronor per år i Sverige. Internet:http://www.akzonobel.com http://www.functionalchemicals.com http://www.akzonobel.se - - - Till Redaktören - ej för publicering För mer information kontakta: Akzo Nobel N.V. John de Munnik Tel. +31 26 366 3697 Akzo Nobel AB Anna Carlsson Telefon: 08-743 47 26 Mobil:0709-181778 e-post: anna.carlsson@akzonobel.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar