Akzo Nobel planerar avyttra Printing Inks

Akzo Nobel planerar avyttra Printing Inks Arnhem, 15 november, 2001 - Akzo Nobel avser att avyttra affärsområdet Printing Inks till investmentbolaget NeSBIC Buy Out Fund i samarbete med ledningen för Printing Inks. Transaktionen förväntas vara genomförd till årsskiftet. "Det gläder oss att Printing Inks avser att förena sig med NeSBIC, och att affärsområdes-ledningen kommer att ta en andel av aktierna", kommenterar Rudy van der Meer, ledamot av Akzo Nobels Board of Management och ansvarig för verksamhetsområdet Färg. Alla anställda kommer dessutom att erbjudas samma möjlighet. "Det här är en bra affär för alla", tillägger han. "Fastän Printing Inks i år levererat ett positivt resultat under svåra marknadsförhållanden, och har ett antal ledande positioner i Skandinavien och norra Europa, är det Akzo Nobels uppfattning att affärsområdet ur strategisk synvinkel inte längre passar in i Färgs produkt-portfölj", säger van der Meer. Printing Inks tillhandahåller ett brett sortiment av tryckfärg till grafisk industri och förpack-ningstryck. Den konsoliderade omsättningen för 2000 uppgick till 190 miljoner Euro, motsvarande 1.750 miljoner SEK. Printing Inks är verksamt i 50 länder och har sina primära produktionsenheter i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien och USA. Alla 900 anställda världen över kommer att föras över till den nye ägaren. Fackföreningar och andra representanter för de anställda har informerats om avsikten att affärsområdet ska avyttras och diskussioner kommer snarast att inledas, där så är nöd-vändigt. _ _ _ Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2000 uppgick till ca 124 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande ca 67 400 medarbetare och verksamhet i 80 länder. Resultat för helåret 2001 publiceras den 22 februari 2002. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 800 anställda på ett 30-tal platser. För mer information se: www.akzonobel.se. NeSBIC är ett av de stora och mest erfarna företagen inom venture capital och private equity området i BeNeLux. Företaget startar och leder privata fonder som investerar i onoterade bolag inom valda branscher och geografiska områden. Verksamheten startade 1969 och sedan dess har man investerat i mer än 200 företag. _ _ _ För ytterligare information: Peter Koivula, tel.0410 - 59300 peter.koivula@hq.aninks.com Affärsområdeschef Bertil Ahlberg, tel.0410 - 59233 bertil.ahlberg@hq.aninks.com Marknadschef Derek Welch, Akzo Nobel tel +31263664321 derek.welch@akzonobel.com Coatings Website: www.aninks.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar