Akzo Nobel säljer Nordisk industriell färgaktivitet till Kemira

Report this content

Akzo Nobel säljer Nordisk industriell färgaktivitet till Kemira Arnhem, Nederländerna, 28 oktober, 2002 - Akzo Nobel har för avsikt att sälja sin Nordiska industriella färgaktivitet riktad till verkstadsindustri till finländska Kemira. Parterna har enats om att inte avslöja detaljerna för transaktionen som väntas vara genomförd före årets slut. "Den Nordiska färgverksamheten riktad mot verkstadsindustri är lönsam och har ett gott namn på marknaden. Ur ett strategiskt perspektiv passar den dock inte längre in i vår verksamhetsportfölj," sade Rudy van der Meer, ansvarig för Färggruppen i Akzo Nobels koncernledning. "Denna försäljning bör ses mot bakgrund av vår mycket ambitiösa tillväxtstrategi för våra nyckelområden inom Färggruppen, en strategi som kommer att kräva betydande resurser. Vi har redan tidigare i år avyttrat liknande industriella färgverksamheter i USA och Frankrike," tillade van der Meer. Den Nordiska färgverksamheten riktad mot verkstadsindustri ingår i Akzo Nobels affärsområde Industrial Coatings och hade år 2001 en omsättning på EUR 17 millioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen. Färgen används inom verkstadsindustrin för att skydda bland annat jordbruksmaskiner, elektrisk utrustning och andra metallföremål. Under en övergångsperiod kommer tillverkningen av färg till verkstadsindustri att ligga kvar hos Akzo Nobel. Tillverkningen kommer successivt över 18 månaders tid att flyttas från Akzo Nobels anläggningar i Malmö/Sege i Sverige och Wloclawek i Polen till Kemiras produktionsanläggningar. De fackliga organisationerna har informerats och relevanta förhandlingar börjar inom kort. Tillstånd från tillsynsmyndigheter kommer att sökas om och när så erfordras. Till redaktören: Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2001 uppgick till ca 130 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande ca 67 000 medarbetare i 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultatet för år 2002 publiceras den 11 februari 2003. Internet:www.akzonobel.com, www.akzonobel.se www.kemira.com Ej för publicering - för mer information kontakta: Akzo Nobel N.V. Marc Michelsen, Manager Corporate Communications, tel. +31 06 2294 7138 Akzo Nobel AB Anna Larsson, informationschef, tel 0709-18 1778 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT01080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar