Akzo Nobel Science Award: Svensk upptäckt botar framtidens cancer

Akzo Nobel Science Award: Svensk upptäckt botar framtidens cancer Stockholm, 27 februari, 2003. Årets Akzo Nobel Science Award Sweden på 500 000 kronor går till professorn i medicinsk strålningsfysik Anders Brahme. Han prisas för "sin unika forskargärning inom strålbehandlings- ysiken samt kombinationen av grundforskning, tillämpad forskning och interaktion med industrin". Priset delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskaps-kademien för banbrytande, gränsöverskridande forskning med ingenjörsvetenskaplig grund och bygger på en donation från Akzo Nobel. Varje år upptäcks 46 000 nya cancerfall. Omkring hälften av alla cancerpatienter strålbehandlas och Anders Brahme har med tvärvetenskapliga metoder - som omfattar fysik, radiobiologi, medicin, teknik, molekylärbiologi och matematik - lett utvecklingen av strålbehandlingstekniken sedan 1970-talet. Forskningen har genererat ett antal företag med anknytning till strålbehandling. Anders Brahme har bidragit till att man idag kan begränsa strålningen till tumören, minska biverkningarna och bota fler patienter. Metoderna har utmärkt sig internationellt och är idag klinisk standard världen över. - Med våra metoder får vi en komplikationsfri tumörkontroll, utan allvarliga skador på frisk vävnad. Under det senaste året har min forskargrupp på Karolinska Institutet också börjat förstå vad som dödar celler i samband med strålbehandling. Och bästa noggrannhet och behandlingsresultat får man med en ny metod där man strålar med lätta joner, säger Anders Brahme. Det öppnar möjligheten att till samma kostnad per patient i framtiden bota betydligt fler patienter än idag. Metoden ger mindre biverkningar och det krävs bara tio behandlingstillfällen för den drabbade i stället för dagens trettio. Tekniken är dock bara i drift i Tyskland och Japan. Men Anders Brahme projekterar en ny anläggning för jonstrålbehandling på Karolinska sjukhuset, för patienter från hela Norden. På sikt kan den komma att ersätta vissa former av kirurgi och cellgifts-behandling. Men det krävs en investering på 700 miljoner kronor. Det finns ingen självklar finansiär för en så stor anläggning i landet. Hoppet står till den svenska regeringen, forskningsfonder, donatorer, CERN och EU. - I framtiden kommer varannan person drabbas av cancer. Jag tror att det här är det område inom svensk sjukvård där man verkligen kan göra något kraftfullt för pengar, och veta att man får återbäring i form av förlängt liv för varje investerad krona, säger Anders Brahme. Mer information, text och bilder rörande priset och pristagaren finns på www.iva.se/akzo Presseminarium Onsdag den 5 mars inbjuds till frukostseminarium på IVAs Konferenscenter, Grev Tureg. 16 med Anders Brahme om Framtidens cancerbehandling och dess förutsättningar, 8.00-9.00, frukost från 07.30. För anmälan till frukosten och ytterligare information: Erika Ingvald, pressansvarig IVA, 08-791 29 78 För ytterligare information: Anders Brahme, Karolinska sjukhuset, 08-5177 2496 Anna Larsson, informationschef Akzo Nobel, 08-743 47 49 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2002 uppgick till ca 128 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande 68 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fyra av Akzo Nobels affärsområden. Akzo Nobel Science Award Akzo Nobel stöder avancerad vetenskaplig forskning som bedrivs på universitet och forskningsinstitut. Ett exempel är "Science Award Sweden", som är ett tvärvetenskapligt pris på 500 000 kronor som delas ut i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA. Priset utdelas för "banbrytande insatser genom gränsöverskridande forskningsverksamhet, som vilar på ingenjörsvetenskaplig grund". Priset delades ut första gången 1999 och delas ut vartannat år i Sverige och vartannat år i Nederländerna. Pristagarna nomineras och utses av en jury, som består av medlemmar i IVA. I Nederländerna har priset delats ut ett 30-tal gånger i samarbete med Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar