Eka Chemicals och Vattenfall bildar servicebolag för underhåll i Bohus.

Report this content

Eka Chemicals och Vattenfall bildar servicebolag för underhåll i Bohus. Bohus den 14 oktober - Eka Chemicals AB i Bohus kommer att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om att bilda ett gemensamt ägt bolag med Vattenfall Service Syd AB för att bedriva underhåll vid fabrikerna i Bohus. Samtliga, drygt ett 100-tal, berörda anställda kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Det föreslagna samarbetet med Vattenfall Service Syd innebär att ett gemensamt ägt bolag bildas för att bedriva och utveckla underhållsverksamheten vid fabrikerna i Bohus. Vid Eka i Bohus berörs mekanisk verkstad, el-, instrument- samt byggavdelningarna inklusive konstruktionspersonal, sammanlagt drygt ett 100-tal personer. Målet är att ett avtal skall ha träffats före utgången av 2002 och att det nya företaget börjar sin verksamhet under våren 2003. Samtliga som idag arbetar inom underhåll och konstruktion vid Eka kommer att erbjudas arbete inom det nya bolaget. - Eka Chemicals behov av investeringar och ombyggnader i Bohus minskar och kommer att vara lägre än tidigare under en betydande tid framöver, säger Martin Westerlund, platschef vid Eka Chemicals i Bohus. Ökad konkurrens och pressade priser gör att Eka Chemicals måste sänka sina kostnader, även för underhåll, för att behålla sin ställning som en konkurrenskraftig leverantör till massa- och pappersindustrin. - Genom att etablera samarbete med ett externt företag som har underhåll som sin kärnverksamhet, kan vi införa moderna underhållsmetoder och skapa en effektiv och flexibel underhållsverksamhet vid fabrikerna, säger Martin Westerlund. För ytterligare information kontakta: Eka Chemicals AB, tel 031-58 70 00 Martin Westerlund, chef Eka Service Bohus, mobiltel 0709-57 77 11 Erik Widén, informationschef, mobiltel 0709-57 71 79 Vattenfall Service AB, tel 08 739 54 05 Alf Engqvist, verkst dir, mobiltel 0705-385405 Eka Chemicals AB, Bohus, med 3.100 anställda i 30 länder utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel. Omsättningen uppgick 2001 till 9.550 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl. Vid Eka Chemicals anläggningar i Bohus arbetar ca 850 personer inkl kontor i Kungälv. Tillverkningen omfattar väteperoxid, kiselsyrasol, vissa specialkemikalier för läkemedelsindustri m.m samt klor-alkali- produktion för Akzo Nobel Base Chemicals. Akzo Nobel, med huvudkontor i Nederländerna, förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2001 uppgick till cirka 130 miljarder kronor. Akzo Nobel har cirka 66 000 medarbetare i 80 länder. Vattenfall Service Syd AB är ett av Vattenfall AB helägt dotterbolag. Tillsammans med systerföretaget Vattenfall Service Nord AB verkar företaget under varumärket Vattenfall Service med underhåll som kärnverksamhet. Service Syd med huvudkontor i Trollhättan, har 1.200 anställda och omsätter ca 1,5 Mdr kronor. Företagets kunder finns såväl inom Vattenfallkoncernen, som inom en stadigt ökande kundkrets utanför Vattenfall. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar