Eka Chemicals tar hand om M-real Alizay's klordioxidproduktion

Bohus 9 december 2004 - Eka Chemicals, ett företag inom Akzo Nobel , har träffat en överenskommelse med M-real Alizay om att Eka Chemicals levererar en ny processanläggning och tar hand om produktionen av klordioxid vid bruket Alizay i Frankrike.

Den nya processanläggningen baseras på Eka Chemicals SVP-LITE teknologi, som genererar klordioxid med hjälp av metanol i stället för svaveldioxid, som används för närvarande. Den nya tekniken innebär att riskerna med svaveldioxidhanteringen elimineras och att arbetsmiljön förbättras. Anläggningen installeras av Eka Chemicals och kommer att tas i bruk i maj-juni 2005. Klordioxidprocessen styrs på plats men kommer att konstant fjärrövervakas från Eka Chemicals fabrik i Frankrike med stöd från Ekas driftcentral i Stockvik, Sundsvall. “Att ha en kontinuerlig övervakning av processen med kvalificerad personal ger oss möjlighet att ge våra kunder bättre och effektivare service alla tider på dygnet. Vi sköter klordioxidprocessen vid ca 15 massabruk jorden runt för närvarande. Utöver skalfördelar ger det kunskaper och erfarenheter som kan överföras till våra kunder, så att den totala kostnaden för deras klordioxidproduktion minimeras. Systemet gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet, tillverkningen av massa och papper” säger Sonny Nielsen, Strategic Account Manager vid Eka Chemicals. ”Det innebär stora fördelar för oss att samarbeta med Eka beträffande driften av den nya klordioxidanläggningen och tillämpningen av senaste teknik som medför hög kostnadseffektivitet,” säger Vincent Fricker, inköpschef på M-real Alizay´s bruk. “Vi har valt Eka Chemicals för att de kan leverera hela paketet med klordioxidteknologi, kemikalier och övervakningssystem för klordioxidprocessen.”

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar