Inbjudan: 5 mars frukostseminarium med prof. Anders Brahme

Onsdagen den 5 mars välkomnar IVA till frukostseminarium med professor Anders Brahme, mottagare av Akzo Nobel Science Award 2003, på temat Framtidens strålbehandling och dess möjligheter Anders Brahme har varit med och utvecklat den ultramoderna jonterapin för strålbehandling av cancer. Den används ännu bara i Tyskland och Japan. Nu arbetar han för att skapa Nordic Light - ett nordiskt centrum för jonterapi med enorm potential - om man hittar finansiärer. Varje år drabbas 46 000 svenskar av cancer. Omkring hälften av alla cancerpatienter strålbehandlas. Anders Brahme har med tvärvetenskapliga metoder - fysik, radiobiologi, medicin, teknik, molekylärbiologi och matematik - lett utvecklingen av strålbehandlingstekniken sedan 1970- talet. Den senaste tekniken, jonterapin, kan bota dubbelt så många patienter som dagens strålningsterapier. På sikt kan den komma att ersätta flera former av kirurgi och kemoterapi, den kräver bara ett tiotal behandlingar istället för trettio som idag, och ger mindre biverkningar - till samma kostnad per patient som traditionell strålbehandling. Anläggningen kräver dock en investering på 700 MSEK. Det gör den svår att finansiera på traditionell väg via sjukvården. Hoppet står till regeringen, EU, CERN, forskningsfinansiärer och donatorer. Och Anders Brahme berättar om sin syn på EUs sjätte ramprogram och dess betydelse för forskningen, framför allt kring strålbehandling. För fullständigt program se www.iva.se/kalendarium För mer information om priset och pristagaren se www.iva.se/akzo IVAs konferenscentrum, Grev Turegatan 16, Bankettsalen, onsdagen den 5 mars. Frukosten serveras från 07:30, seminariet pågår från 08:00 till 09:00. Ytterligare information och anmälan: Erika Ingvald, pressansvarig, IVA, ei@iva.se 08 - 791 29 78 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2002 uppgick till ca 128 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande 68 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fyra av Akzo Nobels affärsområden. Akzo Nobel Science Award 2003 Akzo Nobel stöder avancerad vetenskaplig forskning som bedrivs på universitet och forskningsinstitut. Ett exempel är "Science Award Sweden", som är ett tvärvetenskapligt pris på 500 000 kronor som delas ut i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Priset utdelas för "banbrytande insatser genom gränsöverskridande forskningsverksamhet, som vilar på ingenjörsvetenskaplig grund". Priset delades ut första gången 1999 och delas ut vartannat år i Sverige och vartannat år i Nederländerna. Pristagarna nomineras och utses av en jury, som består av medlemmar i IVA. I Nederländerna har priset delats ut ett 30-tal gånger i samarbete med Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar