Nedanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobels pressrelease "Akzo Nobel - 2000: best year ever - net income up

Nedanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobels pressrelease "Akzo Nobel - 2000: best year ever - net income up 25%". Akzo Nobel - 2000: bästa året någonsin - nettoresultatet upp 25% Stärkt portfölj ger fördelar Nettoomsättning EUR 14,0 miljarder / SEK 124 miljarder, upp 15% 1) Rörelseresultat EUR 1,652 miljarder / SEK 14,7 miljarder, upp 16% 2) Läkemedel Omsättning upp 34% till EUR 3,8 miljarder / SEK 33,7 miljarder Rörelseresultat upp 30% till EUR 772 miljoner / SEK 6,8 miljarder Färg Omsättning upp 6% till EUR 5,6 miljarder / SEK 49,7 miljarder Rörelseresultat upp 3% till EUR 455 milljoner / SEK 4,0 miljarder Kemi Omsättning upp 14% till EUR 4,7 miljarder / SEK 41,7 miljarder Rörelseresultat upp 16% till EUR 456 miljoner / SEK 4,0 miljarder Nettoresultat Upp 25% till EUR 946 miljoner / SEK 8,4 miljarder före extraordinära- (1999: EUR 759 miljoner / SEK 6,7 miljarder) och engångsposter Extraordinära- EUR 20 miljoner / SEK 177 miljoner och engångsposter (1999: EUR -555 miljoner / SEK -4,9 miljarder) Nettoresultat EUR 966 miljoner / SEK 8,6 miljarder efter extraordinära- (1999: EUR 204 miljoner / SEK 1,8 miljarder) och engångsposter Nettovinst per 2000: EUR 3,31 / SEK 29,36 (1999: EUR 2,66 / SEK 22,71) aktie Utdelning 2000: EUR 1,20 / SEK 10,64 (1999: EUR 1,00 / SEK 8,54) Gearing 2000: 1,6 (1999: 2,3) Räntetäckningsgra 2000: 6,1 (1999: 5,0) d Mål för 2001 EUR 1 miljard / SEK 8,87 miljarder i nettoresultat Kommentar till 2000 års resultat från Akzo Nobels koncernchef, Cees van Lede: "Detta var det första året för nya Akzo Nobel, utan fiberverksamheten. Det har gjort oss till ett mer balanserat företag. Vi har vunnit fördelar av den stärkta portföljen. År 2000 var det bästa året någonsin för Akzo Nobel. Genom organisk tillväxt men också genom ett antal köp och försäljningar, kunde vi ytterligare stärka vår industriella bas. Geografiskt kunde vi också stärka våra positioner genom att växa på rätta ställen. I USA överträffade tillväxten avsevärt våra planer. Tillväxten för Läkemedel med över 30% har varit remarkabel. Akzo Nobels försäljning i USA utgör nu en bra bit över 25% av vår totala försäljning. I Asien gynnades vi av en påtaglig återhämtning från krisen som utbröt 1997, där vårt asiatiska nätverk - som härstammar från f d Courtaulds - visade sig vara mycket användbart. Integrationen av Kanebo, som vi köpte 1999, stärkte vår position på läkemedelsmarknaden i Japan. För 2001 förväntar vi oss en något lägre tillväxttakt i Europa än under år 2000. I USA har den ekonomiska aktiviteten fallit signifikant, men en återhämtning senare detta år är förmodad. Euron har hämtat sig mot slutet av år 2000 och kan stärkas ytterligare från sin nuvarande nivå. Mot denna bakgrund har vi satt upp som mål att nå ett nettoresultat om EUR 1 miljard (SEK 8,87 miljarder) före extraordinära och engångsposter, förutsatt att de ekonomiska omständigheterna inte ytterligare utvecklar sig till vår nackdel. " Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2000 uppgick till ca 124 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 68 400 medarbetare och verksamhet i 75 länder. Resultat för första kvartalet 2001 publiceras den 25 april 2001. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 800 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för sex av Akzo Nobels affärsområden. Akzo Nobel producerar för ca 10 miljarder kronor per år i Sverige. För mer information se www.akzonobel.se. Till Redaktören - ej för publicering För ytterligare information beträffande Akzo Nobels resultat för 2000 hänvisas till den engelskspråkiga informationen, tillgänglig på www.akzonobel.com. För mer information och fotografier kontakta Ingrid Yllmark, Akzo Nobel AB: Telefon: 08-743 47 26 Mobil: 0708-65 59 00 e-mail: ingrid.yllmark@akznobel.com Avser ongoing business (exklusive Acordis och andra försäljningar). Före extraordinära poster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00060/bit0001.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar