Penser Access: Alcadon - Tillfälliga problem på den svenska marknaden

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en större aktör i Sverige har förskjutit ett flertal större projekt. Trots detta redovisar Alcadon sitt starkaste första halvår någonsin, där bolagets kärnaffär har utvecklats fortsatt starkt. Vi bedömer att marknadsaktiviteten inom bredbandsutbyggnaden återgår till mer normala nivåer under slutet av Q3’18, men framförallt Q4’18. De tillfälligt dämpade intäkterna motiverar nedjusteringar av estimaten med drygt 7%. Vi kvarstår vid bedömningen om att potentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/tillfalliga-problem-pa-den-svenska-marknaden/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera