Alecta fryser utbetalning av företagsanknutna medel

Alecta fryser utbetalning av företagsanknutna medel På grund av den allmänna börsutvecklingen har Alecta beslutat att, från och med den 3 oktober, temporärt frysa all användning av företagsanknutna medel. Utbetalningar som beslutats av Alecta till och med den 2 oktober 2002, kommer att verkställas enligt plan. Mer information lämnas senast den 31 oktober. Under frysningsperioden kommer Alecta inte att genomföra några matchningar på handelsplatsen. Alecta kommer inte heller att verkställa överlåtelser av dispositionsrätter till allokerade medel. För vidare information kontakta Lars Otterbeck, vd Alecta Telefon: 08-441 66 60 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar