• news.cision.com/
  • Alecta/
  • Åtgärder för förbättrad konsolidering Frysningen av företagsanknutna medel upphör

Åtgärder för förbättrad konsolidering Frysningen av företagsanknutna medel upphör

Report this content

Åtgärder för förbättrad konsolidering Frysningen av företagsanknutna medel upphör Tjänstepensionsföretaget Alectas styrelse har beslutat om en rad kraftfulla åtgärder för att säkerställa Alectas förmåga att fullgöra sina försäkringsåtaganden på kort och lång sikt. Åtgärderna får till följd att den temporära frysningen av de företagsanknutna medlen upphör den 1 november 2002. Enligt Alectas konsolideringspolicy ska Alecta vidta åtgärder när konsolideringsnivån understiger 110 procent av försäkringsåtagandena. Den aktuella konsolideringsnivån är 105 procent. De nu beslutade åtgärderna beräknas under 2002 ge en effekt på 15 miljarder kronor. Konsolideringsnivån beräknas därigenom öka till 110. Under 2003 beräknas löpande effekter uppgå till ytterligare 4 - 5 miljarder kronor. Åtgärdspaketets innehåll 1. Frysningen av företagsanknutna medel upphör · Villkoren för användningen av de företagsanknutna medlen är från den 1 november desamma som gällde innan beslutet om den temporära frysningen togs. Det innebär att medlen återigen kan användas till bland annat betalning av löpande premier. Däremot upphör möjligheten till kontantutbetalning som saknar koppling till pensionsändamål. 2. Premierabatten upphör · Vid det senaste årsskiftet rabatterades premierna för ålders- och familjepension med 15 procent till följd av den då goda konsolideringsnivån. Premierna återställs den 1 januari 2003 till tidigare nivå. · För 2003 ges inga premienedsättningar för riskförsäkringar, främst sjukpension. 3. Övriga åtgärder · Anpassningstiden i konsolideringspolicyn förlängs till tre år. · Överskottsmedel på 4,9 miljarder kronor som Svenskt Näringsliv och PTK förfogar över återtas. · Befintliga medel för finansiering av eventuell framtida ökad livslängd, återförs till Alectas kollektiva konsolideringskapital. Alectas antaganden om dödlighet (livslängd) hos de försäkrade är tillräckligt betryggande. · Företag med egen kontoavsättning av sin pensionsskuld (PRI- företag) får inte, under november och december 2002, lösa in skulden till försäkring i Alecta. För vidare information kontakta Lars Otterbeck, vd Alecta Tfn: 08-441 66 60 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta Tfn: 08-441 93 50, 070-526 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar