Chefer ofta i obalans

Chefer ofta i obalans Högre chefer i näringslivet lever i en ständig konflikt mellan familjen, arbetet och den egna personliga utvecklingen. Cheferna tycks ofta ha svårt att sammanfoga sina livsideal och därför mår de dåligt. Det visar en ny studie som docent Claes Trollestad genomfört tillsammans med tjänstepensionsföretaget Alecta. Studien har undersökt högre chefers existentiella välbefinnande och moraliska trovärdighet. Det visar sig att de högre cheferna uppfattar familjen som det viktigaste i livet. Däremot tvingas cheferna ständigt kämpa för att få tid med familjen. Det blir ytterst lite tid över för egen reflektion och personlig utveckling. Claes Trollestad, docent i livsåskådningsvetenskap, anser att det är rimligt att beskriva de intervjuade cheferna som personer i obalans. - Cheferna har en god vilja att komma tillrätta med hälsoproblemen i den egna organisationen och för sig själva. Men cheferna mår inte bra, en del mår riktigt dåligt, och då är frågan om de verkligen kan skapa framgångsrika företag, säger Claes Trollestad. I tjänstepensionsförsäkringen ITP som Alecta förvaltar ingår en sjukförsäkring. Det gör att Alecta har tillgång till statistik över sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän. För att förebygga sjukdom satsar Alecta på forskning kring ekonomi, etik och medicin. De vanligaste sjukdomarna hos Alectas försäkrade är reaktioner på svår stress och depression. Stress är även den mest ökande diagnosen när det gäller långtidssjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän. - Jag undrar om företagsledare är starka nog att hantera det moraliska dilemma som följer av stora nedskärningsbeslut där människor drabbas. Antingen är de tvingade att avskärma sig eller så ligger det och gnager hela tiden, säger Birgitta Rolander, chef för Hälsa & Välfärd på Alecta. Nu kommer studien att utvidgas i syfte att, ur ett etiskt perspektiv, ta fram verktyg för att stärka cheferna i deras professionella roll. Om studien Studien är finansierad av Alecta och genomförd vid Handelshögskolan i Stockholm. I studien har Claes Trollestad genomfört djupintervjuer med 15 högre chefer i det svenska näringslivet. Intervjupersonerna representerar sju företag med en längre historik och en ägarbild som gagnar en långsiktig verksamhet. Två av de intervjuade var vid tillfället personaldirektörer på koncernnivå. Övriga intervjuade var VD för koncernen eller för bolag inom koncernen. Andra slutsatser · Cheferna anger affärsmässiga motiv till att satsa på etik och moral i företaget. · Flera av de intervjuade cheferna efterlyser ett medvetet etiskt tänkande i den egna organisationen. De anser att det är viktigt att börja föra öppna och tydliga samtal om etiska frågor och konflikter. · Cheferna vill upplevas som ambitiösa och handlingskraftiga ledare som ständigt förändrar. Men att dra igång ständiga förändringsarbeten riskerar att öka ohälsan bland medarbetarna. · De intervjuade cheferna anser att de upplevs som välbalanserade av sina medarbetare. Men samtidigt känner de själva ett bristande välbefinnande och svårigheter att hitta balans i livet. · För mer information kontakta: Birgitta Rolander, chef Hälsa & Välfärd, Alecta, telefon 08-441 65 50, 070-876 39 84 Claes Trollestad, docent i livsåskådningsvetenskap, telefon 070-518 49 68 Johan Anderson, pressansvarig Alecta, telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11 Alecta är Nordens största tjänstepensionsföretag med ett förvaltat kapital på cirka 330 miljarder kronor. Kärnan i verksamheten är tjänstepensionen ITP som bygger på ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I ITP ingår ålderspension, sjukpension och familjepension, vilket ger de försäkrade ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet. Alecta ger service till 27 000 företag och administrerar 1,4 miljoner försäkringar. Under senare år har Alecta utvecklat en omfattande kompetens inom hälsa, rehabilitering och prevention. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar