Dramatisk ökning av nya långtidssjukskrivningar

Report this content

Dramatisk ökning av nya långtidssjukskrivningar Alectas Hälsobarometer visar att: · Långtidssjukskrivningarna i de högre inkomstklasserna har ökat avsevärt bland både kvinnor och män. · Nya sjukskrivningar bland yngre är fem gånger så hög som bland äldre. · Nästan varannan långtidssjukskriven i åldern 35 - 44 år lider av psykisk ohälsa. Under det första halvåret har 9 050 privatanställda tjänstemän blivit långtidssjukskrivna. - Det innebär att 50 privatanställda tjänstemän blir långtidssjukskrivna varje dag. De grupper som ökar mest är yngre och högavlönade, främst kvinnor, säger Birgitta Rolander, chef för Hälsa & Välfärd. Av de långtidssjukskrivna som är yngre än 35 år har 42 procent en diagnos som rör psykisk ohälsa. Motsvarande andel för åldersgruppen 35 - 44 år är 46 procent. Den vanligaste diagnosen är reaktion på svår stress som drabbat 18 procent av de långtidssjukskrivna. Hälsobarometern för det första halvåret visar att nya sjukskrivningar som varar mer än 90 dagar har ökat med 31 procent jämfört med samma period förra året. För ett år sedan noterades en ökning i antalet nya långtidssjukskrivningar med 11 procent. En klar förbättring jämfört med tidigare år. - Inför denna upplaga av Hälsobarometern hade vi därför hopp om att trenden var på väg åt rätt håll. Nu märker vi tyvärr att ökningen av de nya långtidssjukskrivningarna är hela 31 procent, den största ökningen hittills. Dessutom ser vi att fler och fler definitivt tvingas lämna arbetslivet. Antalet nya förtidspensioner har ökat med 30 procent, säger Birgitta Rolander. Hälsobarometern är en återkommande rapport. Den grundar sig på tjänstepensionsföretaget Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland de drygt 620 000 privatanställda tjänstemän som är försäkrade inom ITP. Hälsobarometern i sin helhet finns att hämta på www.alecta.se. För mer information kontakta Birgitta Rolander, chef Hälsa & Välfärd, Alecta, 08-441 65 50, 070-876 39 84 Johan Anderson, pressansvarig, Alecta, 08-441 68 11, 070-288 68 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00310/wkr0003.pdf

Dokument & länkar