God avkastning med låg risk

God avkastning med låg risk Tjänstepensionsföretaget Alecta nådde en totalavkastning på 6,3 procent för årets tre första kvartal. Det är högre än livbolagsbranschens genomsnittliga totalavkastning. Samtidigt fortsätter Alectas fokus på ökad service till kunderna. Alectas totalavkastning uppgick till 6,3 procent under de tre första kvartalen. Branschens genomsnitt, enligt Finansinspektionen, uppgick under samma period till 5,1 procent. - Vi har under årets tre första kvartal lyckats nå en totalavkastning som ligger över genomsnittet i branschen. Den goda avkastningen har vi nått trots en jämförelsevis låg andel aktier vilket gör att risken i Alectas portfölj är lägre än hos många andra svenska livförsäkringsbolag, säger Alectas vd Tomas Nicolin i en kommentar. Vi har haft en bra utveckling i alla våra tre tillgångsportföljer. Allra bäst har det gått för vårt fastighetsinnehav där avkastningen ligger klart över genomsnittet i branschen. Avkastningen för fastigheter var under de första tre kvartalen 9,2 (5,1) procent. I syfte att sänka sjukfrånvaron och kostnaderna för långtidssjukskrivningar har Alecta tillsammans med kundföretagen startat 65 olika hälsoprojekt under året. Projektens utfall har varit mycket positiva. I slutet av oktober delade Alecta också ut utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats till Svenska Statoil. Utmärkelsen är ett led i att uppmärksamma framgångsrikt arbete med hälsa. Arbetet med att bygga upp Collectum till en knutpunkt för ITP fortsätter. I slutet av september utsågs Anders Moberg till ny vd för Collectum. Alectas kollektiva konsolidering var 126 procent per den sista september. Läs gärna hela delårsrapporten på www.alecta.se. För mer information, kontakta Tomas Nicolin, verkställande direktör, telefon 08-441 60 50 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, telefon 08-441 93 50 Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar drygt 330 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,6 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20880/wkr0001.pdf Pressmeddelande som pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar