Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka bland unga

Hälsobarometern tredje kvartalet: Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka bland unga Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka även om takten har minskat jämfört med förra året, visar tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer. Inom mediebranschen fick mer än hälften diagnoserna depression, utbrändhet eller reaktion på svår stress vid långa sjukskrivningar förra året. De tre första kvartalen i år ökade antalet nya långtidssjukskrivningar med 12 procent, jämfört med en ökning på 28 procent motsvarande period år 2000. Den högsta ökningen av antalet långtidssjukskrivningar finns i de yngre åldersgrupperna. Bland personer yngre än 35 år ökar långtidssjukskrivningarna mer bland män än bland kvinnor. Andelen långtidssjukskrivningar till följd av diagnoserna depression, utbrändhet och reaktion på svår stress uppgick till 31 procent de första tre kvartalen i år, jämfört med 28 procent motsvarande period förra året. Högst andel sjukskrivningar med dessa diagnoser har de yngre åldersgrupperna. - Branschstatistik visar att långtidssjukskrivningarna i företag som är verksamma inom radio- och programverksamhet samt nyhetsservice ökade med över 60 procent förra året. Diagnoserna depression, utbrändhet och reaktion på svår stress svarade för över 50 procent av de nya långtidssjukskrivningarna i de här företagen, säger Birgitta Rolander, chef för Alectas affärsområde Hälsa & Välfärd. Hälsobarometern grundar sig på tjänstepensionsföretaget Alectas samlade statistik över långtidsjukskrivningar bland de 620 000 privatanställda tjänstemännen försäkrade inom ITP. Hälsobarometern bifogas som bilaga och finns även på www.alecta.se. För mer information kontakta Birgitta Rolander, affärsområdeschef Hälsa och Välfärd, telefon 08-441 65 50, 070-876 39 84 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, telefon 08-441 93 50, 070- 526 93 50 Lena Wirdefeldt, presskontakt, telefon 08-441 66 58, 070-674 56 24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00890/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00890/bit0001.pdf Bilaga

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar