Långtidssjukskrivningarna ökade 5 procent

Långtidssjukskrivningarna ökade 5 procent Tjänstpensionsföretaget Alectas Hälsobarometer från första kvartalet 2003 visar att ökningstakten av nya inrapporterade sjukfall har bromsats upp. Trots det ökade antalet sjukfall första kvartalet 2003. Hälsobarometern från första kvartalet 2003 visar en ökning av antalet nya sjukfall med 5 procent jämfört med samma period förra året. Ökningstakten av nyanmälda sjukfall har därmed minskat rejält vid en jämförelse av första kvartalet åren 2001 och 2002, då ökningen var 27 procent. Men antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) fortsätter att öka. Första kvartalet 2003 inrapporterades 4 780 nya sjukfall. Av dessa har 1 467 personer fått diagnoserna Depression, Utbrändhet eller Reaktion på svår stress. Det är åldersgruppen upp till 44 år som står för majoriteten av dessa diagnoser. - Det är oerhört positivt att se att ökningstakten verkar ha bromsats upp, för tittar vi fem år tillbaka så har antalet långtidssjukskrivningar tredubblats för kvinnor och dubblerats för män, säger Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor. Vid en jämförelse tillbaks till basåret 1998 har antalet inrapporterade sjukfall ökat med 143 procent. Under hela denna period är det kvinnorna som har stått för den största delen. Den enda diagnosen som visar en tydlig tillbakagång är Utbrändhet. Där har antalet nya sjukfall stadigt gått ner som diagnos sedan år 2000. Men det är ändå de psykiskt relaterade diagnoserna som står för den största ökningen antalsmässigt sedan 1998. - Det är extremt viktigt att stoppa den negativa utvecklingen när det gäller psykisk ohälsa. Sedan fem år tillbaka har antalet personer med psykisk ohälsa sexdubblats, därför måste insatser till, säger Birgitta Rolander. Hela Hälsobarometern första kvartalet 2003 hittar du på alecta.se. För mer information Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor, 08-441 65 50 eller 070-876 39 84. Johan Anderson, pressansvarig, 08-441 68 11 eller 070-288 68 11. Tjänstepensionsföretaget Alecta förvaltar cirka 280 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK hanterar vi tjänstepensionen ITP. Genom kostnadseffektiva lösningar ger vi företagen möjlighet att ge sina anställda ekonomisk trygghet under livet. Den sjukförsäkring som ingår i ITP har även lett till att vi kan ge kundföretagen kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar