Mindre närvarokrav minskar sjukskrivningar

Mindre närvarokrav minskar sjukskrivningar Att ingen annan kan ta över arbetsuppgifterna är det främsta hindret för långtidssjukskrivna att återvända till arbetet. Det visar en studie som gjorts på privatanställda tjänstemän. Oviljan att lasta över arbetsuppgifter på sina arbetskamrater, att ingen annan kan ta över, eller att möten och annan verksamhet måste ställas in försvårar för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Dessa höga närvarokrav leder till längre sjukskrivningar, visar en studie som Karolinska Institutet genomfört åt tjänstepensionsföretaget Alecta. Bland de tjänstemän som upplever de högsta närvarokraven i sitt arbete är nära 60 procent fortfarande sjukskrivna ett år efter sjukskrivningstillfället. För de som upplever mindre krav på närvaro är strax över 20 procent sjukskriva ett år efter sjukskrivningstillfället. - Studien visar att höga närvarokrav förefaller vara ett hinder för att återvända till arbetet. Små anpassningsmöjligheter och höga närvarokrav i arbetet innebär att människor förväntas gå till jobbet och jobba fullt ut trots ohälsa. Genom att så långt som möjligt undvika sådana arbetssituationer kanske vi kan underlätta för långtidssjukskrivna att återvända till arbetslivet, säger Gun Johansson, doktorand på institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Tidigare har Gun Johansson funnit ett starkt samband mellan arbetets anpassningsmöjligheter och återgången till arbetet. Nu kan de två studierna kombineras. - Vi ser att anpassningsmöjligheter och närvarokrav är två bra förklaringar till en långsam återgång till arbetet för långtidssjukskrivna, säger Birgitta Rolander som är ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor på Alecta. Enkäten har gått till omkring 5 000 privatanställda tjänstemän som var sjukskrivna i minst 90 dagar i följd under 2000. Drygt 3 000 har svarat på enkäten. För mer information Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor på Alecta, telefon 08-441 65 50, 070-876 39 84 Gun Johansson, doktorand, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, telefon 08-517 766 78, 073-362 83 62 Johan Anderson, pressansvarig Alecta, telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11 Tjänstepensionsföretaget Alecta förvaltar cirka 280 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK hanterar vi tjänstepensionen ITP. Genom kostnadseffektiva lösningar ger vi företagen möjlighet att ge sina anställda ekonomisk trygghet under livet. Den sjukförsäkring som ingår i ITP har även lett till att vi kan ge kundföretagen kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar