Rehabilitering lönsamt vid långtidssjukdom

Rehabilitering lönsamt vid långtidssjukdom Systematisk behandling och rehabilitering är en billig och effektiv metod att hjälpa sjukskrivna till återgång i arbete. Det visar en studie från Stiftelsen Stressmottagningen och Institutet för Psykosocial Medicin på Karolinska Institutet. Studien är initierad av tjänstepensionsföretaget Alecta. - Resultatet visar att en systematiskt behandling och rehabilitering hjälper sjukskrivna till hälsa, livskvalitet och en återgång till arbete samtidigt som den ekonomiska insatsen är låg, säger Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor på Alecta. Efter genomgångna läkar- och psykologbedömningar och insatt behandling visade det sig att alla uppmätta ohälsoparametrar förbättrades. Hela 61 procent var åter i arbete, arbetsträning eller planerade arbetsträning vid uppföljning efter sex månader. Endast 9 procent hade fått sjukbidrag eller var sjukpensionerade då mest grund av hög ålder. De 30 procent som fortfarande var heltidssjukskrivna visade sig ha haft en högre grad av utbrändhet vid behandlingens början och behövde längre tid för att komma tillbaka till ett aktivt arbetsliv. Inte någon ur kontrollgruppen som väntade på behandling återgick i arbete efter sex månader. - Vår tolkning av resultaten från denna studie är att det inte går att bara sjukskriva patienter med utmattningssyndrom och hoppas på det bästa. Framgången, vad gäller återgång till hälsa och arbete, ligger i ett systematiskt behandlings- och rehabiliteringsstöd gärna med en rehabiliteringsspecialist som deltar i planering och förhandlingar med arbetsgivarna och försäkringskassa, säger Aleksander Perski som lett studiens behandlingsteam på Karolinska. Alecta har följt den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivna med stressrelaterade diagnoser. Då studien startade 2000 var det 3 504 nya sjukfall med diagnosen psykisk ohälsa jämfört med 1 122 fall under 1998. Ökningen har fortsatt och 2002 var motsvarande siffra hela 6 372 nya sjukfall. - Anledningen till satsningen var dels att ökningen var så stor och att kunskapen då var obefintlig när det gällde verkningsfulla behandlingsmetoder för att få tillbaka människor till hälsa och ett aktivt arbetsliv, säger Birgitta Rolander. Om studien Studien baseras på 80 patienter med tjänstepensionen ITP. De hade alla varit sjukskrivna, med stressrelaterade diagnoser, i mer än 90 dagar. Gemensamma symptom var trötthet, oförmåga att mobilisera energi, bestående sömnsvårigheter, allvarliga minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, överkänslighet för sinnesintryck, stresskänslighet och en rad kroppsliga symtom. Rehabiliteringsinsatsen har kostat 45 000 kronor per person. För mer information eller tillgång till studien, kontakta Birgitta Rolander, ansvarig välfärds- och forskningsfrågor på Alecta, telefon 08-441 65 50, 070-876 39 84 Aleksander Perski, docent, IPM & Stiftelsen Stressmottagningen, telefon 08-728 69 53 Johan Anderson, pressansvarig Alecta, 08-441 68 11, 070-288 68 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar