Störst ökning i sjukfall bland män

Störst ökning i sjukfall bland män Antalet nya sjukfall ökade med 23 procent under fjolåret. För första gången sedan 1998 är den procentuella ökningen i antalet sjukfall större hos män än hos kvinnor. Det visar tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer för 2002. Under 2002 blev 17 600 privatanställda tjänstemän långtidssjukskrivna, det vill säga sjukskrivna i mer än 90 dagar. Det är en ökning med 23 procent jämfört med 2001 och mer än en fördubbling jämfört med 1998 då nära 8 000 nya sjukfall registrerades. Långtidssjukskrivningarna ökar med 26 procent bland männen och med 21 procent bland kvinnorna. Ökningen är större hos männen i alla åldersgrupper förutom i gruppen äldre än 59 år. Andelen nyanmälda fall med diagnoserna Reaktion på svår stress, Depression och Bristsituation/Utmattning sjunker med stigande ålder, visar Alectas statistik. Men "värkdiagnoser" håller sig konstanta. - Man kan förvänta sig att diagnoser som Ryggvärk, Nack-, skulder- och armvärk och Generell muskelvärk ökar med stigande ålder, men så är det förvånande nog inte, säger Birgitta Rolander, som ansvarar för välfärds- och forskningsfrågor på Alecta. Ökningen av sjukskrivningar bland högavlönade kvinnor uppgår till 52 procent under 2002. För männen i samma lönegrupp är ökningen 28 procent. Den enskilt största ökningen, 128 procent, återfinns bland yngre kvinnor med en årslön på minst 379 000 kronor. Samtidigt som de yngre blir allt sjukare så klarar de äldre tjänstemännen sig bättre. I inkomstgruppen upp till årsinkomsten 284 250 kronor så minskar sjukskrivningarna bland män över 59 år och kvinnor mellan 55 och 59 år. - Vi noterade redan förra kvartalet att det finns två grupper som bryter av i statistiken och blir friskare. Det är glädjande att dessa grupper fortsätter att gå åt rätt håll, säger Birgitta Rolander. Läs hela Hälsobarometern på www.alecta.se För mer information kontakta: Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor, 08-441 65 50, 070-876 39 84 Johan Anderson, pressansvarig, 08-441 68 11, 070-288 68 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar