Stressymptom bland unga kvinnor

Stressymptom bland unga kvinnor Alecta har tidigare konstaterat att sjukskrivningar i gruppen högavlönade unga kvinnor ökar dramatiskt med 5 000 procent mellan åren 1998 och 2002. Nu visar det sig att kvinnorna i den gruppen som arbetar, uppvisar stressrelaterade besvär. Ökad glädje och självkänsla är ingen garanti mot utbrändhet. Det visar en ny undersökning som tjänstepensionsbolaget Alecta genomfört bland 500 unga och högavlönade kvinnor. - Väldigt många av dessa kvinnor kör på reservtanken just nu. Det går ju att köra lika snabbt på reserven men när det tar slut så tar det slut, säger Birgitta Rolander, chef för Hälsa & Välfärd på Alecta. De undersöktas arbetsbelastning är inte unik. Tre femtedelar av kvinnorna arbetar mer än 40 timmar per vecka och 93 procent av dem har flexibla arbetstider. Sju procent av kvinnorna arbetar mer än 50 timmar per vecka. Tre fjärdedelar av kvinnorna kan själva styra arbetets innehåll. Nära hälften av kvinnorna svarar också att glädjen blivit större det senaste året. Trots det anger en tredjedel av kvinnorna i undersökningen att de fått sämre sömnvanor under samma period. En av fyra att minnet försämrats under året och en femtedel av kvinnorna svarar att koncentrationen försämrats. - Kan det vara så att glädjen är skalet som skyddar kvinnorna och vad händer då om någon akut händelse gör att den glädjen försvinner, säger Birgitta Rolander. Kraven kommer från kvinnorna själva. Nästan alla kvinnor, 95 procent, anger att de har höga eller mycket höga krav på sin arbetsprestation. En mindre andel av gruppen, 74 procent, säger att de upplever höga eller mycket höga krav från chefen eller arbetsgivaren. Generellt är kvinnorna mitt i karriären där 40 procent av dem tror att de har ett nytt jobb om två år. Det enskilt största skälet är att de vill gå vidare i karriären. Av de undersökta kvinnorna är 38 procent chefer med personalansvar. Denna grupp upplever högre krav än de som inte är chefer. Men samtidigt svarar de oftare att de känner sig bra eller mycket bra. Det är också färre som anger försämrade sömnvanor jämfört med gruppen icke-chefer. En liknande jämförelse kan göras mellan de kvinnor som har barn och de som inte har barn. Där visar resultaten att mödrar upplever en större glädje och att de mår bättre. Samtidigt säger en större andel av kvinnorna med barn att sömnen, koncentrationen och minnet försämrats. Om undersökningen Alecta har intervjuat 500 kvinnor som är 35 år eller yngre och som har en årlig inkomst på minst 387 000 kronor. Urvalet har gjorts bland de försäkrade i Alecta. För mer information kontakta: Birgitta Rolander, chef Hälsa & Välfärd, Alecta, telefon 08-441 65 50, 070-876 39 84 Johan Anderson, pressansvarig Alecta, telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar