Tjänstepension viktigaste förmånen

Tjänstepension viktigaste förmånen Förvärvsarbetande tycker att tjänstepension är den viktigaste anställningsförmånen, enligt en ny Sifo-undersökning. Åtta av tio (84 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att arbetsgivaren betalar premier till tjänstepension. Den förmån som kommer närmast är förstärkt sjukförsäkring, som 62 procent anser är mycket eller ganska viktigt. · Därefter kommer möjlighet till friskvård - 50 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt. Sifo-undersökningen har utförts på uppdrag av tjänstepensionsföretaget Alecta. Sifo har undersökt 1 000 förvärvsarbetande svenskars inställning till olika förmåner i anställningen. Tjänstepension rangordnas som den viktigaste förmånen inom alla åldrar, utbildnings- och inkomstgrupper. Män värderar bonus förhållandevis högt, medan kvinnor i större utsträckning tycker att förstärkt sjukförsäkring är viktigt. Men både män och kvinnor, LO-, TCO- och SACO-medlemmar anser att tjänstepension är den viktigaste förmånen. - Värdet av förmåner som tjänstebil och bonus kan inte mäta sig med anställningsförmåner som ger inkomsttrygghet vid pension eller sjukdom. Detta är ett grundläggande behov som det offentliga har fått allt svårare att tillfredsställa. Människor vill försäkra sig om sin trygghet genom förmåner knutna till anställningen, säger Lars Otterbeck, vd i Alecta, i en kommentar. - Resultatet sänder en stark signal till varje arbetsgivare om vad som krävs för att attrahera duktiga medarbetare. De många företag som har en bra tjänstepensionslösning bör inte missa tillfället att tala om det. Tjänstepension är värt mycket mer än vad företagen kanske alltid är medvetna om, säger Lars Otterbeck. Fler än tre miljoner människor har idag en kollektivavtalad tjänstepension, men långt ifrån alla känner till det. Privatanställda tjänstemäns pension följer ITP-planen, som hanteras av Alecta. Fullföljs ITP-planen ger den en garanterad, livsvarig ålderspension på tio procent av slutlönen. För månadslöner upp till drygt 61 000 kronor ger ITP dessutom 65 procent av den del av slutlönen som överstiger taket på drygt 23 000 kronor. En försäkring vid sjukdom eller förtidspension ingår också i ITP, liksom efterlevandeskydd. Sifo-undersökningen finns i sin helhet under Nyheter och press på www.alecta.se. För mer information kontakta: Lars Otterbeck, vd, telefon 08-441 66 60, 070-510 00 36 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, telefon 08-441 93 50, 070-526 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011205BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011205BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar