Alelion lämnar in patentansökan avseende ny och snabbare metod för kvalitetssäkring av celler till litumjonbatterier

Alelion Energy Systems har tillsammans med Linköpings Tekniska Högskola lämnat in en patentansökan för en egenutvecklad metod för att avgöra kvalitén hos enskilda celler i ett litiumjonbatteri. Patentansökan bygger på en metod som kallas för impedansmätning och som gör att den långsiktiga kvalitén hos enskilda battericeller kan avgöras. Den utvecklade metoden kan mäta impedans på kort tid och med hög kvalitet. ”Vi är ensamma om den här metoden som kan få stor påverkan på effektivitet och kvalité för hela branschen. För oss skapar den värden när vi kör igång den automatiska produktionslinan i vår nya fabrik”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. 

Den nu patentansökta metoden har utvecklats av Alelion och innebär ett genombrott när det gäller att fastställa kvalitén hos de olika cellerna i ett litiumjonbatteri. Produktion av litumjonbatterier innebär att ett antal battericeller fogas samman för ett erhålla erforderlig effekt och strömstyrka. Om en cell är av sämre kvalité märks detta oftast inte initialt trots att det kan få stora konsekvenser för kvalitén hos batterier på sikt. De metoder som hittills funnits för att säkerställa kvalitén hos celler har dock inte tillräckligt väl lyckats upptäcka kvalitetsbrister hos enskilda celler innan de satts samman till kompletta batterier.

”Tidigare metoder för att fastställa kvalitén hos enskilda celler har varit komplicerade och tidskrävande”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”Den metod för impedansmätning som vi utvecklat ger oss hela andra och mycket snabbare möjligheter att på kort tid avgöra om enskild battericell har den kvalité som kommer att krävas för att fungera optimalt i ett batteri över tid. Metoden kommer att få stor betydelse för våra möjligheter att effektivt producera stora kvantiteter litiumjonbatterier när vår automatiska monteringslina är på plats i vår nya fabrik.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                 
CEO                                                                         
Alelion Energy Systems AB                               
0707-51 67 10

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar