Stort intresse när Alelion gav ut företagsobligationer om ca 50 MSEK

Report this content

Intresset i marknaden var stort när Alelion Energy Systems AB (publ) på torsdagsmorgonen gav ut företagsobligationer och totalt tecknades obligationer om cirka 50 MSEK.

Alelion Energy Systems AB har tidigare kommunicerat sin avsikt att ge ut företagsobligationer om totalt cirka 50 MSEK och med en löptid på 6 månader. När teckningen öppnade på torsdagsmorgonen var marknadens intresse för obligationerna mycket stort och lånet fulltecknades. Obligationerna gavs ut för att trygga kapitaltillgången i ett för bolaget intensivt skede med satsningar på både marknadsexpansion och produktion i egen fabrik. JOOL Markets agerade som arrangör av obligationen.

”Det ökande behovet av en snabb omställning till mer hållbara energikällor gör att marknaden förstår de stora möjligheterna för vår teknologi och våra produkter inom energilager av litiumjon”, konstaterar Alelions vd Daniel Troedsson.

Alelion Energy Systems har initialt fokuserat på segmentet truckar och har några av världens största trucktillverkare bland sina kunder, däribland Toyota Material Handling. En analys av marknadspotentialen för litium-jon-batterier inom segmentet materialhantering visar att marknadsvärdet förväntas gå från dagens 1 miljard kronor till 40 miljarder kronor redan år 2025.

Bolaget har tidigare också kommunicerat att det undersöker möjligheterna till att ytterligare förstärka kapitalbasen genom en emission.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                   
CEO                                                                          
Alelion Energy Systems AB                                   
0707-51 67 10
 


Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera