Alfa Laval - förändring i företagsledningen

Alfa Laval - förändring i företagsledningen Alfa Laval - svensk världsledande leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering, informerar i dag att man gör en förändring i företagsledningen. Förändringen kommer att gälla fr o m den 1 april 2003. - Yannick Richomme, Executive Vice President och ansvarig för Process Divisionen, har av privata skäl beslutat att lämna Alfa Laval. - Ulf Granstrand, Executive Vice President, blir ny chef för Process Divisionen och lämnar därmed sitt ansvar för Operations Divisionen. - Göran Mathiasson har utsetts till Executive Vice President och chef för Operations Divisionen. Göran Mathiasson är i dag ansvarig för Global Manufacturing, som är en av de tre huvudfunktionerna inom Divisionen. Sigge Haraldsson, koncernchef för Alfa Laval, kommenterar att Yannick Richomme lämnar Alfa Laval: "Jag hyser djupaste respekt för Yannick Richomme och för hans beslut att lämna Alfa Laval. Att vara chef på koncernledningsnivå och internationell affärsman är tufft i dag och det är naturligtvis ännu tuffare om man tvingas leva skild från sin familj. Eftersom han har sin familj i Paris, har detta varit Yannick Richommes verklighet under de senaste fem åren." Yannick Richomme kommenterar sitt beslut att lämna Alfa Laval: "Låt mig först säga att detta inte har varit ett lätt beslut. Man kommer, emellertid, förr eller senare till en punkt i livet då man måste välja. Även om jag tror att jag fortfarande kan göra en god insats på den internationella arenan, så har jag valt att prioritera mitt privatliv. Jag stannar i Alfa Laval till slutet av juni för att göra transformeringen smidig. Efter sommaren skall jag satsa på en ny karriär, som helt säkert kommer att inkludera ett kontor som ligger närmare min bostadsadress." Ulf Granstrand, Executive Vice President och medlem i koncernledningen sedan 10 år, blir chef för Process Divisionen, som är en av två affärsdivisioner inom Alfa Laval koncernen. Process Divisionen erbjuder kunderna unika lösningar, som hjälper dem att förbättra prestanda i sina processer. Divisionen levererar allt från komponenter till kompletta system inklusive service baserat på omfattande kunskap och expertis i kombination med nyskapande teknologier. Processdivisionens kundgrupper finns inom energi och miljö, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, kemiindustrin och inom andra processindustrier. Ulf Granstrand har under de senaste två åren varit ansvarig för Operations Divisionen. Innan dess var han regionalt marknadsansvarig för Västeuropa och dessförinnan, i den gamla organisationen, ansvarig för Affärsområde Thermal. Göran Mathiasson har utnämnts till Executive Vice President och ny medlem av koncernledningen med särskilt ansvar för Operations Divisionen. Göran Mathiasson är i dag ansvarig för Produktion, vilken är en av tre ansvarsområden inom divisionen. - Inköp -produktionsrelaterade inköp - Logistik - global distribution - Produktion - global produktion bestående av 20 tillverkningsenheter Sigge Haraldsson fortsätter: "Utnämningen av Ulf Granstrand och Göran Mathiasson garanterar en fortsättning av arbetet med vår nuvarande strategi." Om Alfa Laval: Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier, som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2001 en omsättning på cirka 16 miljarder SEK och omkring 9 200 anställda. För ytterligare information ber vi er kontakta: Peter Torstensson Vice President, Communications Alfa Laval Group Tel.: +46 46 36 72 31 Mobil: +46 709 33 72 31 peter.torstensson@alfalaval.com Alfa Laval Group Box 73 SE-21 00 Lund Sweden Tel: +46 46 36 70 00 Fax: +46 46 30 68 60 www.alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar