Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2002

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2002 "Det fjärde kvartalet utvecklades väl i linje med våra förväntningar. Lönsamheten förbättrades tack vare högre bruttomarginaler och lägre kostnader. Företagets prognoser för helåret 2002, vad gäller såväl orderingång som rörelsemarginaler, överträffades." Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval Det fjärde kvartalet i sammandrag - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 535 (496). - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 12,8 procent (10,5). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 346 (251). - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) ökade med 4,4 procent till MSEK 3 501. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 4,4 procent till MSEK 4 175. Helåret 2002 i sammandrag - Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 1 924 (1 999). - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 1 755 (1 738). - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 12,0 procent (11,0). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 372 (42). - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 2,0 procent till MSEK 14 675. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser och efter justering för avyttrade aktiviteter) minskade med 2,3 procent till MSEK 14 595. - Engångskostnader avseende pensionsåtaganden har belastat resultatet med MSEK 75. - Jämförelsestörande kostnader relaterade till förändring av kapitalstrukturen i samband med börsintroduktionen har belastat resultatet med MSEK 305. - Nyemissionen i samband med börsintroduktionen har tillsammans med kassaflödet minskat den finansiella nettoskulden med MSEK 4 279 under året. - Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om SEK 2,00 per aktie. Lund den 24 februari 2003 Sigge Haraldsson Verkställande Direktör och Koncernchef Alfa Laval AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Sjöblom, Investor Relations Manager Tel: +46 46 36 74 82, mobil: +46 709 78 74 82, e-post: mikael.sjoblom@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00010/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00010/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar