Alfa Laval avyttrar Hetland-produkterna

Report this content

Alfa Laval avyttrar Hetland-produkterna. Alfa Laval, den internationella svenska leverantören av specialiserade processtekniska lösningar och produkter - världsledande inom centrifugalseparering, värmeöverföring och flödeshantering - tillkännagav idag att koncernen säljer sitt produktsortiment "Hetland" inklusive tillhörande ingenjörsresurser till det danska företaget Atlas- Stord A/S. Affären träder i kraft idag den första augusti. Hetlands produktsortiment används för industriell framställning av fiskmjöl, som främst används som djurföda. Produktsortimentet - kokare, silar, pressar, indunstare, torkare och mjölkkylare - samt ingenjörsavdelningen i Bryne, Norge, har varit knutna till Alfa Lavals marknadsenhet Protein Technology inom affärssegmentet Food Technology. Ordervolymen för Hetland-produkterna under 2001 beräknades till 7 MEUR. De viktigaste geografiska områdena för fiskmjölsframställning är Sydamerikas Stilla havskust och Skandinavien. Instabilitet som orsakades av väderfenomenet El Niño, nya gränsvärden för dioxin och exportbegränsningar har under senare år lett till en konsolidering av industrin, nedläggning av produktionsenheter och reducerad kapacitet och därmed mindre investeringar. För Atlas-Stord finns det dock möjligheter att utnyttja Hetlands tekniska expertis och produktsortiment inom områden som ej är aktuella för Alfa Laval. Yannick Richomme, Executive Vice President i Alfa Laval koncernen och ansvarig för Process Technology divisionen kommenterar beslutet att avyttra produktsortimentet: "Beslutet att avyttra Hetland-produkterna har tagits som ett led i vår nya strategi för våra aktiviteter inom protein området - att förbättra lönsamheten genom fokusering på våra kärnprodukter separatorer, värmeväxlare och flödesutrustning. Beslutet innebär också att resurser omfördelas från industrifiske, där framställning av fiskmjöl ingår, till behandling av biprodukter från fiske- och köttindustrierna för humankonsumtion där nya systemlösningar baserade på Alfa Lavals kärnprodukter kommer att introduceras." Yannick Richomme fortsätter: "Den nya strategin bygger i korthet på ett koncentrerat fokus och förbättrad supportstruktur i syfte att bättre penetrera marknaden med Alfa Lavals mest konkurrenskraftiga produkter. Marknadsenheten Protein Technology kommer att nylansera produktportföljen i utvalda länder under augusti och september 2002." Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar. Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestanda i våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har en omsättning på cirka 16 miljarder kronor och kring 9 200 anställda. Ytterligare information återfinns på www.alfalaval.com För ytterligare information, kontakta även: Peter Torstensson Yannick Richomme Informationsdirektör, Executive Vice President, Alfa Laval Alfa Laval Phone: +46 46 36 72 31 Phone: +45 39 53 60 00 Mobile: +46 709 33 72 31 Mobile: +33 29 75 22 703 peter.torstensson@alfalaval.com yannick.richomme@alfalaval.com Frode Lemvik Market Unit Manager, Protein Technology Alfa Laval Phone: +45 39 53 62 66 Mobile: +45 24 82 27 40 frode.lemvik@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00300/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar