Alfa Laval får viktig order för mineralbearbetning

Alfa Laval får viktig order för mineralbearbetning Alfa Laval - världsledande inom centrifugalseparering, värmeöverföring och flödeshantering - har tecknat kontrakt med Leighton Contractors Pty Limited i Australien för leverans av 84 stora spiralvärmeväxlare. Värmeväxlarna ska installeras på Australian Magnesium Operations nya anläggning in Stanwell i Queensland, Australien. Ordervärdet är ungefär 7.5 MEUR. Anläggningen i Stanwell ska producera 90.000 ton magnesium per år för huvudsaklig användning inom bilindustrin. De 84 spiralvärmeväxlarna från Alfa Laval ska installeras för slamkylning, en kritisk del i en process för framställning av magnesiumklorid. Leveranser och installationer kommer att äga rum över en period av 12 månader med början under det första kvartalet 2003. "Det finns en tydlig tendens inom processindustrin att gå över från traditionella tubvärmeväxlare till kompakta värmeväxlare för värmeöverföringsuppgifter. Vi tror att detta beror på att de har en betydligt mer kompakt konstruktion, har högre energieffektivitet och är lättare att göra underhåll på", säger Yannick Richomme, VD för Process Technology Divisionen på Alfa Laval. "Industrin sätter allt större tillit till teknologin med kompakta värmeväxlare, en gynnsam utveckling för Alfa Laval som har starkt fokus på och en världsledande ställning inom denna teknologi." Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar. Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestanda i våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har en omsättning på cirka 16 miljarder kronor och omkring 9 200 anställda. Ytterligare information finns på www.alfalaval.com För ytterligare information, kontakta även: Peter Torstensson Yannick Richomme Informationsdirektör, Executive Vice President, Alfa Laval Alfa Laval Tel. 046 36 72 31 Tel. +45 39 53 60 00 Mobil: 0709 33 72 31 Mobil: +33 29 75 22 703 peter.torstensson@alfalaval.com yannick.richomme@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar