Alfa Laval förvärvar nordamerikansk marknadsledare av integrerade processlösningar till bioteknik- och läkemedelsindustr

Alfa Laval förvärvar nordamerikansk marknads- ledare av integrerade processlösningar till bioteknik- och läkemedelsindustri Alfa Laval, världsledande inom centrifugalseparering, värmeöverföring och flödeshantering, offentliggjorde i dag förvärvet av Life Science divisionen bioKinetics, inom företaget Kinetics Group Inc. i USA från och med den 2 oktober 2003. "Life Science, som vi definierar som läkemedel och bioteknik, är ett område, där vi redan idag är verksamma med alla våra nyckelprodukter. Eftersom Life Science området visar mycket god tillväxt vill vi försäkra oss om att vi tar till vara denna potential. Med förvärvet av bioKinetics, som har en försäljningsvolym på ca MSEK 550, kommer vi att stärka vår ställning genom att förena deras expertis och kunskap med vår redan existerande kunskap och produktportfölj. Med hjälp av bioKinetics' kompetens kommer vi på ett bättre sätt att kunna addera värde till våra existerande nyckelprodukter. Vi stärker vår marknadsposition", säger Sigge Haraldsson, koncernchef för Alfa Laval. bioKenetics är framstående inom högteknologiska integrerade processlösningar. Deras huvudsakliga produkter är processmoduler, som i första hand fokuserar på cellkulturer från däggdjur. Modulerna är främst bioreaktorer, men även andra moduler för cellseparering, substansrening och biologisk deaktivering. Bland bioKinetics kunder finns ledande läkemedels- och bioteknikföretag. Sigge Haraldsson fortsätter: "bioKinetics är i dag verksamma i Nordamerika. Genom att kombinera deras resurser med Alfa Lavals marknadsnärvaro, kommer vi tillsammans att kunna bearbeta de europeiska och asiatiska marknaderna. Vårt erbjudande kommer att kunna inkludera processmoduler, moduler för nyckelfunktioner och nyckelkomponenter såsom höghastighetsseparatorer, kompakta värmeväxlare, membran, flödesutrustning och naturligtvis reservdelar". Om bioKinetics: bioKinetics var en del av Kinetics Group Inc. USA, som avnoterades i augusti 2000 i samband med en s.k. buy-out av investerare från United States Filter Corporation. bioKinetics huvudkontor ligger i Philadelphia, PA. Ytterligare verksamheter finns i North Carolina och Kalifornen i USA och i Toronto i Canada. bioKinetics har ungefär 400 anställda och hade en omsättning på omkring MSEK 550 under 2002. För ytterligare information besök företagets hemsida www.kineticsbiopharm.com Om Alfa Laval: Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2002 en omsättning på cirka 15 miljarder SEK och omkring 9 100 anställda. För mer information besök företagets hemsida www.alfalaval.com. För mer information kontakta gärna: Peter Torstensson Informationsdirektör Tel: 046 36 72 31 Mobil: 0709 33 72 31 peter.torstensson@alfalaval.com Mikael Sjöblom Alfa Laval Group Investor Relations Tel: +46 46 36 74 82 Mobil: +46 709 78 74 82 mikael.sjoblom@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar