Alfa Laval och Sartorius tecknar alliansavtal för innovativ ölfiltrering

Alfa Laval och Sartorius tecknar alliansavtal för innovativ ölfiltrering Alfa Laval - en världsledare inom centrifugalseparering, värmeöverföring och flödeshantering - har tecknat ett alliansavtal med den Tyskland- baserade Sartorius koncernen. Sartorius är marknadsledare inom bioteknologi, filtrering inom dryckesindustrin och mekatronik. Avtalet skapar en stark global position inom ölfiltrering för de båda företagen och försäkrar en fortsatt utveckling av ett s.k. crossflow-system, som är ett innovativt alternativ till konventionell kiselgur-filtrering. Avtalet inkluderar också licens- och distributionsrättigheter för Alfa Laval när det gäller Sartorius teknologi for sterilfiltrering av öl. Alfa Laval och Sartorius har samarbetat under många år. Samarbetet har resulterat i det första filtreringssystemet i industriell skala baserat på crossflow-teknologi. Systemet lanserades på Brau Beviale mässan i Nürnberg 2002. Det innovativa systemet tilldrog sig stort intresse, eftersom det ger samma resultat som kiselgur-filtrering men utan denna metods nackdelar. En viktig del av avtalet är en fortsatt gemensam utveckling av denna teknologi. Hittills har kiselgur varit den etablerade metoden för filtrering och klarifiering av öl. Men kiselgur medför kända problem. Det har negativ inverkan på miljön, hanteringen är förknippad med hälsorisker och avyttringen är svår och dyr. Det nya crossflow-systemet, som är utvecklat speciellt för ölfiltrering, eliminerar problemen med kiselgur. Systemet är i stället baserat på porösa membran, som tillverkas av Sartorius. Systemet garanterar även kontinuerlig och effektiv produktion, mycket hög ölkvalitet och minimerade produktförluster. I avtalet ingår också att Alfa Laval och Sartorius tillsammans ska marknadsföra Sartorius teknologi för kallsterilisering av öl. Denna teknologi har redan haft stor framgång i Asien, särskilt i Kina och Japan. Kallsterilisering är en membranbaserad filtreringsmetod som steriliserar ölen utan värmebehandling. Metoden ger hög produktkvalitet och betydande energi-besparingar. "Vi är mycket glada över att samarbeta med Sartorius inom det här viktiga området", säger Willy Donckers, VD för Food Technology inom Alfa Laval. "Sartorius har en stor erfarenhet av crossflow-filtrering inom områden som läkemedelsindustrin, bioteknologin och livsmedels- och dryckesindustrin." "Sartorius och Alfa Lavals kompetenser kompletterar varandra", säger Eric Janssens, VD för Bioteknologi-divisionen på Sartorius. "Vi har valt Alfa Laval som partner inom ölfiltrering på grund av företagets höga marknadsnärvaro och starka varumärke inom bryggeriindustrin och dess stora kunnande om bryggeriprocesser." Om Alfa Laval: Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier, som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2001 en omsättning på cirka 16 miljarder SEK och omkring 9 200 anställda. Ytterligare information finns på www.alfalaval.com Om Sartorius: Sartorius, med huvudkontor i Goettingen i Tyskland, tillhör de internationella marknadsledarna inom områdena bioteknologi, mekatronik och miljöteknologi. Huvuddelen av Sartorius kunder finns inom kemi-, läkemedels och livsmedelsindustrierna och inom många forsknings- och utbildningsområden i den offentliga sektorn. Sartorius har ett omfattande produktutbud för såväl laboratorier som för industriell tillverkning inom en mängd applikationer. Sartorius har egna försäljnings- och serviceorganisationer i alla världsdelar och lokal representation i mer än 110 länder. Företaget har ungefär 4 000 anställda och hade 2001 en försäljning på cirka 450 miljoner EUR. Ytterligare information finns på www.sartorius.com. För ytterligare information ber vi er kontakta: Peter Torstensson Sabine Niebch Vice President, Communications Sartorius AG Alfa Laval Group Press & Public Relations Tel: +46 46 36 72 31 Tel: +49 551.308-3702 Mobil: +46 709 33 72 31 Fax: +49 551.308.3572 peter.torstensson@alfalaval.com sabine.niebch@sartorius.com Patrick Roggemans Alexander Modrok Brewery Technology Manager Sartorius AG Alfa Laval Group Market Manager Brewing Industry Tel. +32 2 728 39 13 Tel. +49 551 308 3700 patrick.roggemans@alfalaval.com alexander.modrok@sartorius.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar