Alfa Lavals årsredovisning för 2002 publicerad

Alfa Lavals årsredovisning för 2002 publicerad Alfa Lavals årsredovisning för 2002 är nu publicerad. Årsredovisningen finns på företagets hemsida, www.alfalaval.com, och skickas just nu ut med post till de aktieägare som begärt att få den. Under rubriken "Ökad lönsamhet med effektivare kostnadsstruktur och en ännu mer fokuserad marknadsorganisation" skriver VD Sigge Haraldsson bland annat: - Alfa Laval har under de senaste åren haft fokus på att ytterligare öka lönsamheten. Vi har på bara ett par år fördubblat rörelsemarginalen från cirka sex procent till tolv. Vårt mål är att rörelsemarginalen ska ligga mellan 12 och 15 procent. Utsikter 2003 - Alfa Laval förväntar att orderingången under 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002, skriver Sigge Haraldsson. Huvuddelen av ökningen förväntas genom förvärvade verksamheter kompletterat med marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003. Finansiella mål och riktvärden I årsredovisningen sätter Alfa Laval upp ett antal finansiella mål och riktvärden. De finansiella mål som anges är: - Tillväxten skall vara fem procent i genomsnitt per år över en konjunkturcykel. De marknader Alfa Laval agerar på växer med i genomsnitt cirka två procent per år. - Som marginalmål anges att EBITA skall uppgå till 12 - 15 procent av nettoomsättningen. - Målet för avkastning på sysselsatt kapital sätts till 20 procent. Som finansiella riktvärden anger Alfa Laval att skuldsättningsgraden skall vara under 1,0, kassasflödet från den operativa verksamheten 10-14 procent av omsättningen och investeringarna cirka 2,5 procent av omsättningen. För ytterligare information: Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Alfa Laval AB Tel: 046-36 74 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar