Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 i sammandrag

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 i sammandrag Alfa Laval rapporterar en stark vinstökning Den internationella svenska industrikoncernen Alfa Laval - världsledande inom separation, värmeöverföring och flödeshantering - redovisar en ökad vinst (EBITA) första nio månaderna 2001. · Rörelseresultatet (EBITA) för de nio första månaderna 2001 uppgår till 1 242 MSEK, en ökning med 82% jämfört med samma period förra året. · Försäljningen under de första nio månaderna 2001 ökade med 7% till 11 091 MSEK. · Orderingången ökade med 4% under de första nio månaderna. · Orderingången under oktober låg 12% över oktober föregående år. · Positiv utveckling inom Olja & Gas, Miljö, Bioteknik & Läkemedel och inom eftermarknadsaktiviteterna Parts & Service. · Stabilitet i nyckelregionerna Europa och USA och betydande tillväxt i Asien och Sydamerika. · Förstärkt fokus på kunderna och framgångsrikt omstruktureringsprogram · Industriell och geografisk diversifiering begränsar effekterna av ett kärvare affärsklimat. Sigge Haraldsson, Alfa Laval gruppens VD och Koncernchef kommenterade niomånadersresultatet : - Den positiva trenden under de sex första månaderna har fortsatt under tredje kvartalet. Rörelseresultatet EBITA för tredje kvartalet var MSEK 391, en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. EBITA för de första nio månaderna var 1 242 MSEK, en ökning med 82 procent jämfört med föregående år. Orderingången under oktober fortsatte på en god nivå och var 12 procent bättre än samma period föregående år. Januari - september 2001 i sammandrag 2001 2000 Förändrin Helåret 2000 g Orderingång 12 188 11 715 MSEK +4 % 15 427 MSEK MSEK Försäljning 11 091 MSEK 10 380 MSEK +7 % 15 012 MSEK EBITA 1 242 MSEK 682 MSEK +82 % 1 146 MSEK EBITDA 1 539 MSEK 1 015 MSEK +52 % 1 756 MSEK Rörelsemarginal 11,2 % 6,6 % 7,6% Avkastning på 36,7 % 19,6 % 21,2% sysselsatt kapital (ROCE) Antalet anställda 9 405 10 933 -14% 10,623 - Alfa Laval har haft en positiv utveckling inom följande kundgrupper - Miljö, Olja & Gas och Bioteknik & Läkemedel. Också våra eftermarknadsaktiviteter, Parts & Service, har haft en bra utveckling. Marin och Diesel visade tillväxt under de första sex månaderna, men efterfrågan har nu börjat avta. Aktiviteterna inom den petrokemiska industrin har fortsatt på låg nivå. Efterfrågan från livsmedelsindustrin har varit svag, men under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig förbättring, förklarade Sigge Haraldsson. Orderingången i Asien har under de första nio månaderna varit fortsatt god, beroende på stark tillväxt både i Kina och i Indien, och trots nedgången i den japanska ekonomin. Siffrorna för Europa ligger nära föregående års nivå. Nordamerika visar en bättre orderingång än föregående år, trots den svaga konjunkturen i USA. Orderingången i Sydamerika har visat stark tillväxt. Väl förberedda - Affärsklimatet är kärvt, men vi har trots detta förbättrat både orderingång och lönsamhet under de första nio månaderna 2001. Den förbättrade lönsamheten beror framför allt på ett framgångsrikt omstruktureringsprogram som har implementerats under de senaste åren, förklarade Sigge Haraldsson. - En annan viktig del av programmet har varit att införa en ny försäljningsorganisation i företaget, med det övergripande målet att förstärka vår närvaro på marknaden, fortsatte Sigge Haraldsson. Detta börjar visa resultat och hjälper oss att hålla uppe volymerna trots ett besvärligt affärsklimat. Dessutom fungerar vår industriella och geografiska diversifiering som en stabilisator, d v s det är sällsynt att samtliga våra marknader visar en samtidig nedgång. Dessa faktorer sammantagna fördröjer och reducerar den negativa effekten av ett ogynnsamt affärsklimat. Om Alfa Laval Alfa Laval är en världsledande leverantör av specialprodukter och systemlösningar. Våra produkter, system och tjänster hjälper kunderna att förbättra sina processer. Om och om igen. Vi hjälper våra kunder att värma, kyla, separera och transportera produkter, exempelvis olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, stärkelse och läkemedel. Vår världsomfattande organisation har ett nära samarbete med kunder i närmare 100 länder. Vi gör det möjligt för dem att alltid ligga steget före. Ytterligare information finns på: www.alfalaval.com/press En finansiell sammanfattning över de första nio månaderna 2001 finns på: http://www.press.alfalaval.com/q3svenska För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Torstensson Thomas Thuresson Vice President Corporate Communications Chief Financial Officer Tel: +46 46 36 72 31 Tel: +46 46 36 70 00 Mobil: +46 709 33 72 31 mailto:thomas.thuresson@alfalaval.com mailto:peter.torstensson@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar