Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 "Trots att utvecklingen på många av Alfa Lavals marknader varit fortsatt svag under det första kvartalet 2003 ökade såväl orderingång som omsättning, exklusive valutakurseffekter. Rörelseresultatet var något lägre, framför allt beroende på valutakursförändringar. Som förväntat ökade resultatet efter finansiella poster betydligt." Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval Det första kvartalet i sammandrag · Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,1 procent till MSEK 3 378. · Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,4 procent till MSEK 2 995. · Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 321 (362). · Rörelsemarginalen (justerad EBITA) uppgick till 10,7 procent (11,1). · Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 141 (60). · Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 215 (352). · Alfa Lavals nomineringskommitté har föreslagit Anders Narvinger till ny ordförande för styrelsen i Alfa Laval. Utsikter för 2003 I likhet med tidigare prognos förväntar Alfa Laval att orderingången under 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002 exklusive växelkursdifferenser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade verksamheter kompletterat med en marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003. Dock måste tilläggas att den osäkerhet som präglar världsläget naturligtvis innebär att alla prognoser blir osäkra. Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations", som skall vara genomfört vid utgången av 2003, kommer att ge fortsatta besparingseffekter under året. Omräkningsdifferenser så väl som transaktionsexponering förväntas ha en större negativ påverkan än tidigare förväntat på rörelseresultatet. Lund den 29 april 2003 Sigge Haraldsson Verkställande Direktör och Koncernchef Alfa Laval AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar