Delårsrapport 1 juli - 30 september 2003

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2003 "Orderingången har utvecklats positivt under det tredje kvartalet. Detta gäller särskilt för Equipment-divisionen medan Process Technology- divisionen ligger kvar på samma nivå som under första halvåret. Därutöver är det glädjande att rörelsemarginalen ytterligare förbättrats." Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval Det tredje kvartalet i sammandrag - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 5,6 procent till MSEK 3 463. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 4,7 procent till MSEK 3,426. - Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 430 (414), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 37. - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 12,6 procent (11,8). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 191 (219). - Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 374 (406). De första nio månaderna i sammandrag - Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,4 procent till MSEK 10 395. - Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 2,5 procent till MSEK 9,823. - Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 164 (1 220), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 152. - Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 11,8 procent (11,7). - Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 542 (26). - Resultatet efter skatt ökade till MSEK 413 (-176). - Resultatet per aktie ökade till SEK 3,70 (-2,30). - Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 1 024 (1 344). Utsikter för 2003 Alfa Laval förväntar att orderingången för helåret 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002 exklusive skillnader i valutakurser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade verksamheter, kompletterat med en marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003. Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations" ligger före plan och är redan efter tredje kvartalet på den nivå som förväntats vid utgången av 2003. Utöver detta introducerades under det andra kvartalet ytterligare besparingsinitiativ för att minska den negativa effekten av valutakurserna. Resultatet före skatt kommer att förbättras väsentligt. Tidigare publicerade utsikter (14 augusti 2003): Alfa Laval förväntar att orderingången för helåret 2003 kommer att visa en begränsad ökning jämfört med 2002, exklusive skillnader i valutakurser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade verksamheter, kompletterat med en marginell organisk tillväxt under senare delen av 2003. Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations", som skall vara genomfört vid utgången av 2003, kommer att ge fortsatta besparingseffekter under året. Ytterligare besparingsinitiativ har introducerats för att minska den negativa effekten av valutakurserna. Resultatet före skatt kommer att förbättras väsentligt. Delårsrapporten har avgivits den 28 oktober 2003 av bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Sigge Haraldsson efter bemyndigande. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar