Ekonomisk information från Alfa Laval under 2005

Ekonomisk information från Alfa Laval kommer att lämnas vid följande tillfällen under 2005. Bokslutskommuniké för 2004 14 februari Rapport för det första kvartalet 2005 27 april Bolagsstämma i Lund 27 april Rapport för det andra kvartalet 2005 21 juli Rapport för det tredje kvartalet 2005 25 oktober Årsredovisning för 2004 början av april För ytterligare information: Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Alfa Laval Group Tel: +46 46 36 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar