Förändring i Alfa Lavals styrelse

Förändring i Alfa Lavals styrelse Alfa Laval AB:s första bolagsstämma efter börsintroduktionen kommer att hållas den 8 maj 2003. I samband med bokslutskommunikén den 24 februari meddelades att en nomineringskommitté bestående av sex stora ägare*, representerande cirka 57 procent av röster och aktiekapital, har bildats för att bland annat lägga fram ett förslag om styrelsens framtida sammansättning. Nomineringskommittens förslag till bolagsstämman kommer att innebära en förändring på posten som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseordföranden, Thomas Oldér, kommer inte att föreslås till omval och har därmed beslutat att lämna styrelsen med omedelbar verkan. * Industri Kapital, Tetra Laval, Robur, Alecta, ATP (Danmark) och 3:e AP-fonden För ytterligare information: Christian Salamon Industri Kapital Sammankallande i Alfa Lavals nomineringskommitté Tel: 08-678 95 00 Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Alfa Laval AB Tel: 046-36 74 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar