Kommuniké från Alfa Lavals bolagsstämma

Kommuniké från Alfa Lavals bolagsstämma Alfa Lavals första bolagsstämma sedan företaget åter introducerades på Stockholmsbörsen den 17 maj förra året hölls idag på Scandic Hotell i Lund inför drygt 200 personer. Alfa Lavals VD och koncernchef Sigge Haraldsson, redogjorde i sitt anförande bland annat för koncernens produktteknologier, marknader och tillväxtstrategier. Han upprepade också företagets finansiella mål. "Tillväxtmålet är fem procent i genomsnitt per år sett över en konjunkturcykel. Vinstmarginalen (justerad EBITA) ska ligga mellan 12 och 15 procent beroende på var i konjunkturen vi befinner oss och målet för avkastning på sysselsatt kapital är 20 procent." VD Sigge Haraldssons tal finns att läsa på "www.alfalaval.com/investors". Utdelning Stämman godkände styrelsens förslag om en utdelning på 2:00 SEK. Den 13 maj 2003 beslutades som avstämningsdag och utdelningen beräknas skickas ut från Värdepapperscentralen VPC AB den 16 maj 2003. Styrelsen Till ny medlem i styrelsen valdes Anders Narvinger. Övriga medlemmar i styrelsen omvaldes. Det innebär att styrelsen består av Sigge Haraldsson, Anders Narvinger, Lena Olving, Finn Rausing, Jörn Rausing, Christian Salamon, Björn Savén och Waldemar Schmidt. I samband med stämman höll styrelsen ett konstituerande möte där Anders Narvinger valdes till ordförande och Björn Savén till vice ordförande. Nomineringskommitte Stämman beslöt att styrelsens ordförande under det fjärde kvartalet varje år samlar de fem största aktieägarna i bolaget, vilka utser nomineringskommitténs ledamöter. Avstår någon av dessa aktieägare från sin rätt skall nästa aktieägare i fallande ordning tillfrågas till dess att fem ledamöter är utsedda. Namnen på nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras så snart de utsetts. För ytterligare information kontakta: Mikael Sjöblom Alfa Laval Group Investor Relations Manager Tel: +46 46 36 74 82 Mobil: +46 709 78 74 82 mail to:mikael.sjoblom@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01440/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar