Lönsamhet och kassaflöde, men även tillväxt i fokus på Alfa Lavals kapitalmarknadsdag

Report this content

Lönsamhet och kassaflöde, men även tillväxt i fokus på Alfa Lavals kapitalmarknadsdag Vid Alfa Lavals kapitalmarknadsdag i Lund i dag presenterade företaget bland annat sitt fortsatta arbete på att effektivisera organisationen för att ytterligare höja lönsamheten samt sina strategier för tillväxt. VD och koncernchef Sigge Haraldssons presentation innehöll bland annat en lägesbeskrivning av företagets interna effektiviseringsarbete "Beyond Expectations". Det totala målet med projektet är en besparing på 800 - 1 000 MSEK, och hittills har 650 - 700 MSEK uppnått. Alfa Laval har identifierat sex olika steg som företagets framtida tillväxt vilar på. - Det handlar om att slå vakt om och utnyttja potentialen i våra nuvarande produkter, vidareutveckla produkterna och marknadsorganisationen utifrån kundernas krav, och att satsa ännu mer på den lönsamma eftermarknaden, vilken på kort tid vuxit från 22 till 26 procent av koncernens omsättning, förklarade Sigge Haraldsson. - Vi arbetar också med att utveckla nya marknadskoncept och addera helt nya kärnprodukter, vilket till exempel vårt senaste förvärv, danska DSS med produkten membranfilter, har stora möjligheter att utvecklas till. - Vårt fokus på lönsamhet och kassaflöde är oförändrat, men idag finns det också utrymme för förvärvsdriven tillväxt, sa Sigge Haraldsson. Kapitalmarknadsdagen innehöll även presentationer som gav en fördjupad inblick i såväl Alfa Lavals finansiella ställning, forskning och utveckling, företagets olika kundsegment samt eftermarknad. VD Sigge Haraldssons och CFO Thomas Thuressons Power Point- presentationer finns på www.alvalaval.com. För ytterligare information kontakta gärna IR-ansvarige Mikael Sjöblom, 0709 - 78 74 82, eller informationsdirektör Peter Torstensson, 0709 - 33 72 31. Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar. Vår utrustning, våra system och vår service bidrar till att förbättra prestanda i våra kunders processer. Om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har en omsättning på cirka 16 miljarder kronor och omkring 9 200 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00960/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar