Nyhetsmeddelande från Alfa Lavals nomineringskommitté

Nyhetsmeddelande från Alfa Lavals nomineringskommitté Alfa Lavals nomineringskommitté föreslår att Anders Narvinger väljs till ny styrelseledamot i samband med Alfa Laval AB:s bolagsstämma den 8 maj 2003. Anders Narvinger, född 1948, civilingenjör och civilekonom, är VD för Sveriges Verkstadsindustrier (VI) och tidigare VD och koncernchef för ABB Sverige. Anders Narvinger är styrelseordförande i Exportrådet, Lunds Tekniska Högskola, Plastal AB och Trelleborg AB. Han är dessutom styrelseledamot i Volvo Car Corporation. För samtliga övriga styrelseledamöter föreslår Alfa Lavals nomineringskommitté omval. Om nomineringskommitténs förslag följs innebär detta att Alfa Lavals styrelse efter bolagsstämman kommer att få följande sammansättning: Anders Narvinger, Björn Savén, Lena Olving, Finn Rausing, Jörn Rausing, Christian Salamon, Waldemar Schmidt, Sigge Haraldsson samt fyra representanter för de anställda. De är för närvarande Per-Olov Jacobsson, Linda Karlsson, Arne Kastö och Jan Nilsson. Nomineringskommittén rekommenderar att Anders Narvinger utses till ny ordförande samt att Björn Savén kvarstår som vice ordförande. Alfa Lavals nomineringskommitté består av fem ledamöter, representerande de större aktieägarna, med sammanlagt cirka 57 procent av rösterna i Alfa Laval: Industri Kapital, Tetra Laval, Robur, Alecta, ATP (Danmark) och 3:e AP-fonden. För ytterligare information: Christian Salamon Industri Kapital Sammankallande i Alfa Lavals nomineringskommitté Tel: 08-678 95 00 Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Alfa Laval Group Tel: 046-36 74 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar