Alfaskop och IFS inleder samarbete kring ASP

Alfaskop och IFS inleder samarbete kring ASP Alfaskop ASP och IFS dotterbolag @IFS har inlett ett samarbete inom området ASP, Application Service Provider. Målsättningen är att erbjuda kunderna breda lösningar och helhetsåtaganden ur ett ASP-perspektiv genom att IFS och Alfaskops kompetenser kombineras. Både Alfaskop och IFS satsar offensivt på ASP-tjänster som ger användarna tillgång till efterfrågad applikation när och där det behövs vilket minskar gapet mellan företags IT-strategier och verkligheten hos den enskilda medarbetaren. Genom att Alfaskop och IFS också erbjuder helhetsansvaret för drift, övervakning och underhåll kan kunderna koncentrera sig på sina kärnverksamheter. ASP (Application Service Provider) innebär att kunden hyr tillgången till program och drift via t ex Internet. Kunden betalar bara hyra för den tid och de applikationer och funktioner de använder. ASP ger mindre och medelstora företag stora skalfördelar genom att behovet av egna IT- resurser och ständig utveckling av egen IT-kompetens minskar. Programversioner, uppdateringar, drift och säkerhet hanteras av ASP. Företagen behöver heller inte investera i egen IT-miljö och kan snabbt anpassa behoven efter företagets utveckling och konjunkturläget. "Alfaskops strategi är att i nära samarbete med partners ta ansvar för att kunderna har tillgång till efterfrågad applikation och information när och där det behövs. @IFS specialiserar sig på IFS affärssystem och Alfaskop tillför en större bredd till IFS utbud genom att erbjuda andra typer av applikationer och grupprogram som t ex mail. Båda företagen har också varit tidigt ute med att bygga kunskap kring ASP-tjänster vilket är en fördel i samordningen av utbudet", säger Johan Lindqvist, VD på Alfaskop ASP. "IFS är en världsledande aktör på komponentbaserade affärsapplikationer. Genom samarbetet med Alfaskop får nu både Alfaskop och IFS kunder tillgång till kompletta verksamhetslösningar vilket självklart ökar intresset för ASP som affärskoncept. Vi har redan etablerat samarbete med 14 kunder och vi räknar med vi kommer att ha ett 40-tal kunder i Norden vid årets slut. I samverkan med Alfaskop kan vi snabbare nå en större marknad", säger Hans Hedlund, VD @IFS. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Verksamheten bedrivs i inom områdena: ASP, Konsult, Kompetensutveckling, Licence och Finans. Mer information om Alfaskop finns på http://www.alfaskop.se. Alfaskop AB Lilla Bommen 1 Tel: info@alfaskop.se Org.nr: 556518-8926 031-771 38 70 411 04 Göteborg Fax: www.alfaskop.se Bolagets säte: Göteborg 031-771 38 79 Fakta om IFS Industrial & Financial Systems, IFS AB utvecklar och levererar affärsapplikationer som spänner över hela leverantörskedjan. Företagets e- business koncept möjliggör för IFS kunder att steg för steg övergå till en e-business strategi som integrerar web storefronts, front office och back office med produktion. IFS affärsidé är att öka ett företags handlingsfrihet. IFS utnyttjar beprövad och helt komponentbaserad teknologi i tredje generationen och det går därför att enkelt komplettera med nya e-business- eller affärssystemmöjligheter. I IFS Applications ingår webbaserade affärssystemkomponenter, Internet storefronts, sälj- och marknadsstöd (CRM) samt integration med andra affärssystem, processkontrollsystem och ett antal e-business motorer. IFS Applications erbjuder mer än 50 affärsmoduler för att effektivisera verksamheten i medelstora och stora företag. IFS dotterbolag @IFS är specialiserade på drift och övervakning av IFS Applications med tillhörande lösningar för bl a e-business och kan ta över ansvaret för kundens tekniska miljö samt drift, övervakning och uppgradering av den. Allt med ett långt drivet säkerhetstänkande. @IFS ger garantier för hög tillgänglighet och prestanda och arbetar förebyggande för att upprätthålla detta. IFS med huvudkontor i Linköping är världens snabbast växande företag i sin bransch. Företaget har 3200 anställda och 3000 kunder. IFS produkter säljs idag i 39 länder från 58 kontor över hela världen. För ytterligare information, kontakta: Alfaskop Johan Lindqvist, VD Alfaskop ASP Tel: 08-629 42 00 Mobil: 0709 - 11 58 06 E-mail:johan.lindqvist@alfaskop.se Alfaskop webb: www.alfaskop.se @IFS Hans Hedlund, vd @IFS Tel: 0706-92 39 42 Fax: 013-20 15 01 E-mail: hans.hedlund@ifsab.se @IFS webb: www.ifsworld.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar