Application online ersätter lokal IT-drift på Svenljunga Naturbruksgymnasium

Application online ersätter lokal IT-drift på Svenljunga Naturbruksgymnasium Naturbruksgymnasiet i Svenljunga har valt att outsourca hela driften av skolans IT-stöd kring IT-relaterad utbildningsverksamhet. Alfaskop har nu övertagit hela driftsansvaret och försörjer skolan med de applikationer, helpdesk samt den tillgänglighet som efterfrågas över en fast nätförbindelse. Naturbruksgymnasiet i Svenljunga räknar med stora besparingar genom effektivare drift och förhöjd kvalitet i utbildningsmiljön. Naturbruksgymnasiet i Svenljunga har ett 100-tal elever som årligen utbildas inom skogsbruk och hästhållning. För skolan har utbildningsnätet och tillgång till applikation och information blivit allt mer väsentligt för utbildningen. "Vi befann oss i ett läge med mycket driftsproblem på utbildningsnätet samtidigt som vi stod inför omfattande nyinvesteringar och byte av gammal utrustning. Dessutom hade skolans personal varken tid eller tillräcklig kompetens för att drifta och utveckla ett effektivt IT-stöd " säger Martin Nilsson,dataansvarig. Alfaskop presenterade efter en behovsanalys två alternativa lösningar på driftsmiljö, dels en intern ASP-lösning för drift i skolans egen regi och dels som en extern tjänst, Applications online. "Vi fastnade direkt för Application online löningen där Alfaskop övertog hela IT-driften. Vi attraherades av möjligheten att hyra tillgången till precis det vi behövde utan nyinvesteringar, eget ansvar för drift, uppgraderingar och säkerhet. Lösning var också ekonomiskt fördelaktig samtidigt som vi nu kan budgetera exakt för våra IT-kostnader i förväg.", fortsätter Martin Nilsson. Skolan hyr tillgången till applikation och drift som en tjänst över nätet. I skolans utbildningsmiljö finns arbetsplatserna sammankopplade i ett nätverk med fast förbindelse till Alfaskop och Internet. Eftersom de flesta eleverna inte längre behöver någon datakraft på skrivbordet, utan bara en ren terminalfunktion, kan många av de befintliga, gamla och omoderna PC-arbetsplatserna fortfarande användas. Detta har sparat in mycket av annars nödvändiga nyinvesteringar för skolan. Eleverna använder funktionellt PC:n som en terminal och får bland annat tillgång till Microsoft Office applikationer, Internet anslutning, e-post och information via en central server hos Alfaskop. All information lagras på antingen det gemensamma diskutrymmet eller på varje elevs privata diskutrymme centralt. För att kvalitetssäkra arbetsmiljön har skolans personal fortfarande kvar möjligheten lokalt att styra och kontrollera vilken typ av data som får och kan lagras centralt. Helpdesk, kvalitetssäkrad drift, backup, virusskydd och inloggningssäkerhet hanteras av Alfaskop. Eleverna är garanterade 99,4% tillgänglighet till systemet. Vissa ämnesspecifika applikationer körs fortfarande lokalt. "ASP passar perfekt för skolmiljöer där många elever använder samma arbetsplats. För att undervisningsmiljön skall fungera när nästa klass dyker upp är det viktigt att skolan har kontroll över funktion, drift och säkerhet. För lärarna innebär detta att de kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten och uppnå högra effektivitet eftersom eleverna alltid har åtkomst till rätt applikation och information.", säger Johnie Berntsson, Alfaskop. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med f n 550 medarbetare på 18 orter i Sverige. Alfaskop renodlar nu verksamheten som IT-konsultbolag med inriktning på att erbjuda ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Mer information om Alfaskop finns på www.alfaskop.se Fakta om Svenljunga Lantbruksgymnasium Naturbruksgymnasiet i Svenljunga ingår i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen är en organisation med ungefär 46 000 anställda som ansvarar för sjukvården i Västra Götalands län, utveckling inom regionen avseende kultur, organisationer och näringsliv samt bedriver utbildningsverksamhet, bl a 7 naturbruksgymnasier. Regionen styrs av folkvalda politiker som samlas i regionfullmäktige. Huvudorten är Vänersborg. Mer information om Naturbruksgymnasiet i Svenljunga finns på www.svenljunga.naturbruksgymn.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Naturbruksgymnasiet i Svenljunga Johan Lindqvist, Chef Martin Nilsson, Dataansvarig Affärsutveckling Mobil: 0709 - 11 58 06 Tel: 0325 - 477 19 E-post: E-post: johan.lindqvist@alfaskop.se martin.nilsson@svenljunga.naturbruksgymn.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar