Drift- och supportcenter för ASP-tjänster skapas i Linköping

Drift- och supportcenter för ASP-tjänster skapas i Linköping Som ett led i den ökade efterfrågan på ASP-baserade tjänster och lösningar etablerar Alfaskop ett drift- och supportcenter i Linköping. ASP-centrat kommer att ansvara för first line support för Alfaskops kunder och partners över hela Sverige. Totalt beräknas Linköpingskontoret nyanställa 15-20 nya konsulter under 2001. Alfaskops erbjudande kring ASP-baserade tjänster och lösningar bygger på samverkan i en nätverksekonomi med specialiserade partners inom olika delar av värdekedjan. En viktig del av Alfaskops partnerstrategi är att anpassa utbud och affärsutveckling för att bli en del av våra partners erbjudande till marknaden. "Intresset och affärsflödet kring ASP ökar nu stadigt och vi tror på en mycket positiv tillväxt i år. Hög tillgänglighet till garanterad funktionalitet kräver first line support med en effektiv drift- och supportorganisation. Med den kompetens och erfarenhet vi besitter i Linköping är det naturligt att vi tar ett nationellt samordningsansvar", säger Tomas Silén, affärschef, Alfaskop Linköping. Alfaskop levererar minimum 99,72% tillgänglighet till avtalade applikationer och tjänster via ASP-center som hanterar och samordnar alla support- samt teknikfrågor direkt med partners och kunder. Centrat hanterar också drift av pilotmiljöer där Alfaskops kunder samt programtillverkare kan testa och verifiera applikationer för Application online-drift. Nyligen kommunicerades att Alfaskop i mars startar ett kompetens- och verifikationscenter i Sundsvall inom området "Intern ASP", (ASP-miljö hos kunden). Byggande av kompetenscenter i Sundsvall och i Linköping är ytterligare ett led i Alfaskops satsning på att erbjuda marknadens bredaste utbud av ASP-baserade tjänster och lösningar. Alfaskop har en ledande marknadsposition kring kundanpassade ASP- lösningar. Kundbasen omfattar ca 20.000 användare som tillsammans har tillgång till 100 applikationer via interna- och externa ASP-lösningar. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-konsultföretag med 475 medarbetare på 17 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Mer information om Alfaskop finns på www.alfaskop.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Stefan Käck, Chef Affärsutveckling Tel: 040 - 667 45 20 (direkt/mobil) E-post: stefan.kack@alfaskop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00450/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar