Göteborgs Stad, ADB-kontoret, effektiviserar IT-driften

Göteborgs Stad, ADB-kontoret, effektiviserar IT-driften ADB-kontoret, som är Göteborg Stads interna IT-leverantör, har underkontrakterat Alfaskop kring konsulttjänster och utveckling av lösningar inom området Systems Management. ADB-kontoret har driftsansvar för närmare 200 av kommunens interna och externa servrar i olika miljöer vilket kräver stora resurser att administrera. Ett första projekt är startat i syfte att införa fjärrövervakning och fjärrstöd för servrar och arbetsplatser i kommunens nätverk under 2001. ADB-kontoret levererar anpassade lösningar för kommunens verksamheter, konsult- och supporttjänster samt drift av IT-stödet för Göteborgs Stad. Kommunens IT-stöd finns dels samlat på ADB-kontorets stora driftscentral och dels spritt ute i verksamheterna. För att effektivisera driften och höja tillgängligheten samt servicegraden för kunderna kommer ADB-kontoret i samarbete med Alfaskop att successivt utveckla befintlig plattform för Systems Management, baserad på Computer Associates Unicenter TNG. Alfaskop är sedan flera år en av Computer Associates ledande samarbetspartners i Sverige. Målsättningen är att ADB-kontoret genom kostnadseffektiv och kontrollerad IT-drift skall kunna leverera hög tillgänglighet till rätt IT-stöd för kommunens samtliga enheter i framtiden. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-konsultföretag med 475 medarbetare på 17 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Mer information om Alfaskop finns på www.alfaskop.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Martin Severinsson, Marknads- och Informationsdirektör Tel. direkt/mobiltelefon: 031-704 62 36 E-post: martin.severinsson@alfaskop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00450/bit0001.pdf

Dokument & länkar