Information om intressebolag

Information om intressebolag Den 1 september 2000 sålde Alfaskop AB sitt utbildningsbolag till LärData AB, ägt av Segulah gruppen. Ett nytt fristående utbildningsbolag, Adveta AB, bildades under hösten. Alfaskop äger 45 % av aktierna i Adveta. Styrelsen för Adveta AB har idag beslutat om begäran om företagsrekonstruktion för Adveta AB. Som skäl för detta anges det påtagliga efterfrågefall som har påverkat hela marknaden för utbildningstjänster. Styrelsen för Adveta gör bedömningen att en konkurrenskraftig verksamhet kan skapas, men inte utan att en snabb rekonstruktion genomförs. Ledningen för Alfaskop bedömer de ekonomiska konsekvenserna för Alfaskop som begränsade i dagsläget. Osäkerheten är främst relaterad till framtida värdering av det rekonstruerade bolaget. För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Erik Lautmann, VD Tel: 08 - 629 42 30 Mobil: 0708 - 418 800 E-post: erik.lautmann@alfaskop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00090/bit0001.pdf

Dokument & länkar