Ny chef för ASP affärsutveckling

Ny chef för ASP affärsutveckling Som ett led i Alfaskops renodling samordnas organisationen ytterligare. Affärs-, strategi- och produktutveckling samt partnerrelationer kring Alfaskops samlade ASP-utbud sammanförs till en enhet, Alfaskop Affärsutveckling, för att skapa tydlighet och ökad närhet till affärsverksamheten. Till chef för den nya enheten har Stefan Käck utnämnts. Stefan tillhör sedan tidigare koncernledningen och har närmast varit ansvarig för strategisk affärsutveckling. "Alfaskop erbjuder ett unikt brett utbud av ASP-baserade lösningar och tjänster. Graden av åtaganden är sällan identiska. Samma företag som ger Alfaskop uppdraget att utveckla en kundanpassad ASP-lösning i deras egen regi kan samtidigt välja att hyra vissa delar av IT-stödet som en extern ASP-tjänst över nätet. Samspelet och integrationen mellan affärsutveckling, partners och konsultverksamheten har blivit en naturlig del i affärsprocessens alla faser," säger Erik Lautmann, VD på Alfaskop AB. "Stefan Käck startade affärsutvecklingen kring vår breda ASP-satsning redan 1999 och kan nu aktivt samordna strategi- och affärsutveckling med partners och den operativa verksamheten" Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-konsultföretag med 475 medarbetare på 17 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Mer information om Alfaskop finns på www.alfaskop.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Erik Lautmann, VD Tel: 08 - 629 42 30 Mobil: 0708 - 41 88 00 E-post: erik.lautmann@alfaskop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar