Ny IT-plattform på Länsstyrelsen effektiviserar driften

NY IT-PLATTFORM PÅ LÄNSSTYRELSEN EFFEKTIVISERAR DRIFTEN Alfaskop har fått uppdraget att införa en ny IT-plattform för Länsstyrelsen i Stockholm. Med den nya plattformen och ett standardiserat gränssnitt baserat på Microsofts integrerade programplattform Windows 2000, får användarna ökad tillgänglighet till information och applikationer samtidigt som driften automatiseras och effektiviseras. Alfaskops uppdrag omfattar projektledning, design, test, implementation av server-, klient-, nätverks-, e-post- och applikationsplattformar, utbildning samt överlämnande till drift. Länsstyrelsen i Stockholm har idag ca 450 arbetsplaster sammankopplade i ett nätverk med olika servermiljöer, baserade på Microsoft NT och Unix-dialekter. Detta gör att all administration och drift idag måste hanteras via olika gränssnitt och databaser vilket innebär stor belastning för IT-avdelningen att fokusera på att utveckla verksamhetsstödet. I samband med att den nya plattformen införs skapas en gemensam katalogtjänst som möjliggör en enhetlig administration och drift för hela nätverket. Ett centraliserat mailsystem införs liksom en enhetlig, standardiserad klientmiljö, baseras på Microsoft; Exchange 2000, Windows Professionell 2000, Outlook 2000 och Office 2000. För automatiserad felavhjälpning, övervakning av arbetsplatserna samt distribution av programvara kommer Systems Management verktyg att användas. Detta hanteras med hjälp av Computer Associates produktfamilj Unicenter TNG som Alfaskop tidigare har implementerat. "Med en standardiserad plattform och ett gemensamt gränssnitt får användarna ökad driftsäkerhet och snabbare tillgång till rätt applikation och information. Installation av nya programversioner kan utföras automatiserat för alla användare samtidigt över nätet. Unicenter TNG rättar vanliga småfel automatisk och den förenklade administrationen sparar mycket tid vilket gör att driftspersonalen hinner vara proaktiva" säger Ulf Belfrage, IT-koordinator på Länsstyrelsen i Stockholm. Förstudierna avslutades efter årsskiftet och den IT-plattformen skall vara införd den 15 april 2001. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-konsultföretag med 475 medarbetare på 17 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Mer information om Alfaskop finns på www.alfaskop.se Fakta om Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation som ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Vi arbetar med många olika uppgifter, allt från att ge tillstånd och utöva tillsyn till mer övergripande samhällsplanering. Stockholms län omfattar 26 kommuner med 20% av Sveriges befolkning på 2% av landets samlade areal. Mer information finns på www.ab.lst.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Länsstyrelsen i Stockholm Per-Arne Svensson, Ulf Belfrage chef Operations Mobil: 0709 - 11 50 19 08 - 785 54 33 E-post: per- E-post: arne.svensson@alfaskop.se ulf.belfrage@ab.lst.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar