Teckningsoptioner och köpoptioner i Alfaskop

TECKNINGSOPTIONER OCH KÖPOPTIONER I ALFASKOP Vid ordinarie bolagsstämman i Alfaskop den 17 april 2000 beslutades att ge ut teckningsoptioner som skulle kunna förvärvas av ledande befattningshavare. Vidare godkändes att styrelseledamöter förvärvar köpoptioner från huvudägare i bolaget. 15 ledande befattningshavare i Alfaskop har nu förvärvat teckningsoptioner som ger dem rätt att teckna aktier i Alfaskop till en teckningskurs om 212 kronor under perioden 31 maj 2000 till 30 december 2002. Verkställande direktören Erik Lautmann har förvärvat 100.000 teckningsoptioner och övriga ledande befattningshavare mellan 10.000 och 5.000 teckningsoptioner per person. Varje option ger rätt till teckning av en aktie. Säljare är dotterbolaget Alfaskop Värmland AB och förvärven har skett till ett pris om 6,85 kronor per option, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde enligt värdering utförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Styrelseledamöterna Michael Daun, Håkan Ekström och Johan Mathson har förvärvat 12.000 köpoptioner vardera. Det ger dem rätt att förvärva lika många aktier i Alfaskop under perioden 31 maj 2000 till 30 december 2002 för ett lösenpris om 212 kronor per aktie. Utställare av de 36.000 optionerna är Björn Beigler Förvaltning AB. Förvärven av köpoptionerna har skett till ett pris om 6,85 kronor per option, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde enligt värdering utförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Göteborg den 16 maj 2000 Alfaskop AB (publ) Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Verksamheten bedrivs i inom områdena: ASP, Konsult, Kompetensutveckling, Licence och Finans. Mer information om Alfaskop finns på http://www.alfaskop.se. För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Erik Lautmann, VD, tel: 08 - 629 42 30 mobil: 0708 - 418 800, eller e- mail: erik.lautmann@alfaskop.se Alfaskop AB Lilla Bommen 1 Tel: 031-771 38 70 info@alfaskop.se Org.nr: 556518-8926 411 04 Göteborg Fax: 031-771 38 79 www.alfaskop.se Bolagets säte Göteborg ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar