Alfred Berg Industrifinans förvärvar norska SpareBank 1 Aktiv Forvaltning

Alfred Berg Industrifinans förvärvar norska SpareBank 1 Aktiv Forvaltning Den norska delen av Alfred Berg Asset Management, Alfred Berg Industrifinans, förvärvar SpareBank 1 Aktiv Forvaltning från norska SpareBank 1 Gruppen, Norges näst största Sparbank. SpareBank 1 Aktiv Forvaltning är en kapitalförvaltare med inriktning mot diskretionär förvalt-ning. Som en del av affären har Alfred Berg Industrifinans samtidigt ingått förvaltningsavtal med SpareBank 1 Aktiv Forvaltnings tre största kunder: värdepappersförvaltning för SpareBank 1 Livsforsikring AS och Sparebank 1 Skadeforsikring AS samt avtal om ränteförvaltning med Odin Forvaltning AS. Förvaltningsavtalen löper på 3 år med en möjlighet till förlängning med ytter-ligare 2 år. SpareBank 1 Aktiv Forvaltning förvaltar idag 15,2 miljarder NOK. Köpesumman uppgår till 55 miljoner NOK . - Vi ser positivt på de långsiktiga strategiska möjligheter som finns i förvaltningsavtalet med Alfred Berg Industrifinans, säger vd Gunn Wærsted i SpareBank 1 Gruppen. Alfred Berg är med ABN AMRO en stor internationell aktör som har visat goda förvaltningsresultat över tiden. - Avtalet är ett bevis på förtroende för vårt företag. Affären befäster Alfred Berg Industrifinans ställning som en av Norges ledande kapitalförvaltare, säger Arild Orgland, vd för Alfred Berg Industrifinans i Norge. Uppgörelsen träder i kraft efter sedvanlig myndighetsprövning. För ytterligare information kontakta: Arne Lindman, CEO, Alfred Berg Asset Management, på telefon 08-57 23 58 08 eller Arild Orgland, VD, Alfred Berg Indstrifinans ASA, på telefon +47-22 00 51 00. Alfred Berg Industrifinans ASA är en del av Alfred Berg Asset Management, en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Alfred Berg Asset Management bedriver kapitalförvaltning åt institutionella placerare och privatkunder i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Alfred Berg Asset Mangement är ett dotterbolag till holländska ABN AMRO Bank. Kapitalförvaltningsgrenen inom ABN AMRO sysselsätter ca 1 750 anställda i över 30 länder och förvaltar totalt ca 154 miljader EUR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Alfred Berg erbjuder aktiv investeringsförvaltning inom nordiska tillgångsklasser samt kvantbaserad förvaltning inom globala aktietillgångsklasser. Alfred Berg fungerar också som exklusiv distributör av Fortis Investments globala produktutbud i Norden för institutionella investerare, distributionspartner och privatkunder.

Dokument & länkar